facebook RSS # #

13.12.2018 08:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-27 15:28       aktualizacja: 2018-03-07 15:33       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Wyborcze FAQ. PKW przygotowała kolejne wyjaśnienia dla kandydatów na urzędników wyborczych

Wyborcze FAQ. PKW przygotowała kolejne wyjaśnienia dla kandydatów na urzędników wyborczych
Fot. PAP/T.Waszczuk
Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i - poza miastami na prawach powiatu - mieszka - przypomina Krajowe Biuro Wyborcze. 

O funkcję urzędnika wyborczego mogą ubiegać się jedynie osoby, które pracują w administracji rządowej lub samorządowej,  albo są zatrudnione w podległych lub nadzorowanych przez nie jednostkach. KBW zwraca uwagę, że przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu urzędnika wyborczego do gminy, w której będzie on pełnił swoją funkcję.

W związku z licznymi pytaniami Krajowe Biuro Wyborcze wyjaśnia, że zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego urzędników wyborczych powołuje się spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych albo przez nie nadzorowanych. To oznacza, że osoby wykonujące pracę w tych urzędach w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia), nie mogą być urzędnikami wyborczymi, gdyż nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy.

W odpowiedzi na pytania, KBW informuje także, że o funkcję urzędnika wyborczego nie mogą ubiegać się wykładowcy akademiccy czy urzędnicy sądowi.

Krajowe Biuro Wyborcze wyjaśnia także, że zgodnie z art. 191b § 1 i 2 Kodeksu wyborczego urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje.

Urzędnikiem wyborczym nie może być także osoba, ujęta w rejestrze wyborców w miejscowości, gdzie urzędnik pracuje. To oznacza, że urzędnikiem wyborczym nie można być tam, gdzie się mieszka - zakaz ten nie dotyczy miast jedynie na prawach powiatu.  Jeżeli na przykład dana osoba zatrudniona jest w starostwie powiatowym, to może być urzędnikiem wyborczym w mieście, w którym mieści się siedziba starostwa.  Jeżeli urzędnik wyborczy na co dzień pracuje w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta, może pełnić funkcję w gminie wiejskiej, która ma siedzibę w danym mieście. Nie może jednak na terenie tej gminy wiejskiej mieszkać.

Wreszcie pracownik gminy wiejskiej może być urzędnikiem wyborczym w mieście, w którym znajduje się siedziba urzędu tej gminy  - pod warunkiem, że nie mieszka w tym mieście. Wyjątkiem jest jedynie miasto na prawach powiatu, w którym urzędnik wyborczy może i mieszkać.

Osoba, która chce być urzędnikiem wyborczym może podać w zgłoszeniu kilka gmin, w których chciałaby pełnić tę funkcję. Ze względu na zakres zadań urzędnika wyborczego, niemożliwe jest jednoczesne pełnienie funkcji urzędnika wyborczego przez daną osobę w więcej niż jednej gminie.Krajowe Biuro Wyborcze wyjaśnia również, że podziału zadań pomiędzy urzędników wyborczych w danej gminie dokonywał będzie komisarz wyborczy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na urzędników wyborczych znajdują się na stronach internetowych delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

mp/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-07 15:22:35
Pawel: do @klsq tu akurat odwrotnie, ten wyjątek dotyczy wpisania do rejestru wyborców, a nie zatrudnienia;
do @samorządowiec - najgorzej gdy zabierają głos na temat Ci, którzy nie mają o nim nawet "zielonego" pojęcia, a do tego mienią się samorządowiec, tacy sami ludzie tworzyli nowe zapisy Kodeksu
 
2018-03-05 10:44:38
Jan: do samorządowiec- nie wiem w jakim województwie pracujesz u nas w Delegaturze nie ma wielu stałych pracowników, a roboty ogrom.Współpraca z Delegaturą i ich pomoc dla gmin - bezcenna.Ich praca to nie tylko praca w roku wyborczym.Wybory uzupełniające,referenda itp.Myślę ,że właśnie wymiana tych osób teraz byłaby ogromnym błędem.
 
2018-03-02 18:20:09
urzędnik z powołania : Ja nie zgłaszam swojej kandydatury, powód jeden- to takie liberum veto na KWOTY MINIMALNEGO MISIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA
ZASADNICZEGO USTALONEGO W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA
I WYKAZ STANOWISK, MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA
ZASADNICZEGO USTALONY W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA ORAZ
MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO
WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ! Po 14 latach pracy w XIII stawce ZASZEREGOWANIA 3000 zł brutto
 
2018-03-02 17:01:23
samorządowiec: A dlaczego PKW nie wymieni pracowników delegatur Krajowego Biura Wyborczego? Komu potrzebna jest tak liczna załoga delegatury na okrągło? Czy są wybory, czy też nie ma, tam zawsze siedzą i biorą kasę. Może tam trzeba szukać oszczędności.
Solą w oku PKW są urzędnicy wyborczy w samorządach. Jeżeli nie można być urzędnikiem wyborczym na ternie, na którym się mieszka i/lub pracuje, to takie same zasady powinny obowiązywać również pracowników delegatur KBW.
 
2018-03-02 13:03:39
pracowniki: Sprawa urzędników wyborczych - zgadzam się z @urzędnikiem do tej pory urzędnik wykonywał wszystkie obowiązki sam w gminie w gminach do 20.000 mieszkańców za darmo. Obecnie zadania te zostały podzielone co dalej zostaje w gminie bez środków finansowych dla osoby wykonującej te zadnia, a małym zakresem zadań dla 2 urzędników wyborczych w gminie z wynagrodzeniem ok 5.000 zł dla każdego na miesiąc. Gdzie tu równość. Stwierdzić należy, że pieniądze dla sowich a robole za darmo.
 
2018-03-01 09:36:25
też urzędnik: Zaczynają się schody z chętnymi na urzędników wyborczych. To tak jak "majstrują" przy uchwalaniu przepisów "fachowcy", którzy znają wybory z tego że kiedyś głosowali i wrzucili do urny wyborczej swój głos. Powodzenia.
 
2018-02-28 10:50:57
klsq: Zgadzam się z @urzędnikiem. Wyjątek wykonywania zakresu obowiązków w mieście na prawach powiatu, określony w zdaniu drugium w §2, dotyczy tylko i wyłącznie miejsca zatrudnienia. Zamieszkiwanie zawsze musi być inne niż gmina, w której urzędnik ma działać.
 
2018-02-28 08:14:08
urzędnik: "Wyjątkiem jest jedynie miasto na prawach powiatu, w którym urzędnik wyborczy może i mieszkać, i pracować".
Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia (§1). Wyjątek zawarty w §2 dotyczy jedynie ujęcia w stałym rejestrze wyborców. Tak więc w miastach na prawach powiatu urzędnik wyborczy może mieszkać, jednak nie może pracować.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25