facebook RSS # #

26.03.2019 22:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-07 16:08       aktualizacja: 2018-03-07 21:20       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Nabór trwa. Trwa nabór osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego

Nabór trwa. Trwa nabór osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego
Fot. PAP/T.Waszczuk
W całej Polsce trwa przyjmowanie zgłoszeń od osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

Dwa tygodnie temu przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęli dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Na zgłoszenia kandydaci mają 21 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej właściwej delegatury informacji o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń. W Warszawie termin upływa 15 marca, w Szczecinie - 13 marca.

Dyrektorzy delegatur KBW będą sprawdzać, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego, po czym przekażą zgłoszenia do Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef KBW brać będzie pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, urzędnik wyborczy musi mieć wykształcenie wyższe i być pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Urzędnik ten nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Nie może to być też osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i (poza miastami na prawach powiatu) mieszka.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wynosić będzie 4 473,55 zł, przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie. Natomiast pracodawca musi zaświadczyć fakt zatrudnienia kandydata w administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-12 18:48:43
CRTL: Ewo,
1. Nie będzie w ramach urlopu bezpłatnego, tylko zwolnienia od wykonywania obowiązków. Czas tego zwolnienia liczy się jak wykonywanie obowiązków.
2. Nie jest.
3. Nie będzie.
4. Tylko tę urzędnika wyborczego i w stawce godzinowej a nie 4.473,55 (ok. 26,75 za godzinę)?
5. Brutto?
6. Nie ma przymusu.
7. Trochę asertywności.
 
2018-03-12 15:06:58
ewa: Zasadnicze pytania:
1. Czy praca będzie świadczona w ramach urlopu bezpłatnego w urzędzie (a więc podstawowy etat nie będzie liczył się do emerytury)?
2. Czy od wynagrodzenia z tyt. pracy urzędnika wyborczego jest odprowadzana składka ZUS?
3. Czy praca będzie w ramach mojego urlopu wypoczynkowego (szkoda mi go)?
4. Czy dostanę wynagrodzenie z urzędu i dodatkowo jako urzędnik wyborczy 4. 473,55 zł?
5. Czy te 4.473,55 to jest brutto czy netto?
6. Jeżeli sekretarz zarabia na rękę ok. 5.000 zł to dlaczego, po nieudanym naborze ma być w drugim etapie zmuszany przez burmistrza do pracy za 4.473,55 nie licząc kosztów i straty czasu na dojazd?
7. Zmian dokonano bo było źle, to dlaczego będą zmuszani przez przekazanie naboru burmistrzom, perswazją dotychczasowi urzędnicy do objęcia funkcji?
 
2018-03-08 22:25:29
Ja: Do AM: Przecież to będzie korpus urzędników wyborczych, co oznacza, że nie będzie to zatrudnienie a funkcja publiczna. Odrębna kategoria dochodowa. Taka jak do tej pory komisje wyborcze.
A tak poza tym zachęcam wszystkich przeciwników PiSu do obejmowania funkcji urzędników wyborczych. Ograniczmy fałszowanie wyborów!
 
2018-03-08 14:22:59
AM: W kontekście planowanych zmian kodeksu pracy obejmujących m.in. likwidację wszelkich umów cywilno-prawne, ciekawe jest w jakiej formie będą zatrudniani urzędnicy wyborczy? Do tej pory były to umowy zlecenia zawierane z KBW. W projekcie komisji kodyfikacyjnej przygotowującej kodeks przewidziano możliwość zatrudniania jedynie w formie umów o pracę: etatowych i nieetatowych. Nieetatowe mogą być zawierane jedynie w przypadku gdy świadczona praca nie przekracza wymiaru 16 godzin tygodniowo. W przypadku wyborów tygodniowy czas pracy zdecydowanie przekraczać będzie ten wymiar.
 
2018-03-08 13:03:58
CRTL: "Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wynosić będzie 4 473,55 zł, przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu".
Tylko, że to muszą być osoby na etacie! Więc nie mogą wykonywać zadań w pełnym wymiarze. To odpowiedzialna funkcja na kilka dni okołowyborczych za kilka stów.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25