facebook RSS # #

20.06.2019 08:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-25 08:04       aktualizacja: 2018-05-25 08:15       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Niezwłoczny przekaz. Urzędnik wyborczy będzie informował wójta o zmianach w wykazie pakietów wyborczych

Niezwłoczny przekaz. Urzędnik wyborczy będzie informował wójta o zmianach w wykazie pakietów wyborczych
Fot. PAP/W. Pacewicz
Urzędnik wyborczy będzie prowadził wykaz pakietów wyborczych i niezwłocznie informował wójta o wszelkich zmianach dokonanych w wykazie – zakłada projekt MSWiA.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych. Chodzi o ewidencję prowadzoną przez urzędników wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym.

Nowe przepisy trzeba było wydać ze względu na nowelizację Kodeksu wyborczego. Wykaz pakietów wyborczych będzie prowadził urzędnik wyborczy, a nie jak poprzednio urząd gminy. Ponadto pakiet wyborczy będzie mógł być doręczony wyborcy przez urzędnika wyborczego tylko za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego.

„Po uchyleniu, na mocy ww. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., w art. 53e par. 3 i 5 Kodeksu wyborczego, wyborca nie będzie mógł sam odebrać pakietu wyborczego ani otrzymać go bezpośrednio od urzędnika wyborczego” – wskazuje MSWiA.

Zgodnie z projektem wykaz będzie prowadzony w postaci księgi, której wzór określony został w załączniku do rozporządzenia, albo w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Dane do wykazu urzędnik wyborczy będzie wpisywał po przygotowaniu pakietu wyborczego i umieszczeniu go w kopercie. Data nadania pakietu odnotowywana będzie na podstawie potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej; w wykazie odnotowuje się także datę doręczenia przesyłki (na podstawie potwierdzenia otrzymanego z placówki pocztowej lub – jeśli wyborca nie może pisemnie pokwitować – na podstawie pisemnego stwierdzenia tego faktu przez osobę dostarczającą pakiet).

W rubryce uwagi odnotowywane będzie wyjaśnienie braku pisemnego pokwitowania odbioru pakietu, zwrot pakietu w stanie nienaruszonym lub niedoręczenie pakietu do wyborcy.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym urzędnik wyborczy został zobowiązany do niezwłocznego informowania wójta o wysłanych pakietach wyborczych. Projekt rozporządzenia poszedł nieco dalej.

„Z uwagi jednak na to, że nie tylko informacje o wysłanych pakietach wyborczych mają istotne znaczenie dla prawidłowości wykonania przez gminę zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów, w par. 4 projektu rozporządzenia przewidziano, że urzędnik wyborczy będzie [niezwłocznie] informował wójta o wszelkich zmianach dokonanych w wykazie pakietów wyborczych” – uzasadnia ministerstwo.

W myśl bowiem art. 53d par. 1 Kodeksu wyborczego wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej mającej siedzibę w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.

Z kolei stosownie do art. 53b par. 10 Kodeksu wyborczego wyborcy niepełnosprawnemu, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego po wysłaniu pakietu wyborczego, nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez urząd gminy, który wydaje również zaświadczenia o prawie do głosowania (odpowiednio art. 26 par. 10 i art. 32 par. 2 Kodeksu wyborczego).

Projekt rozporządzenia trafił do uzgodnień międzyresortowych; zamieszczamy go w załączniku pod artykułem.

aba/
ZAŁĄCZNIKI: dokument341861.pdf
TAGI: WYBORY
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-25 12:48:02
janka: w wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania art.32§3 KW :), art. 53d par. 1 to żadna nowość.
 
2018-05-25 09:21:47
OldestWoman: "W myśl bowiem art. 53d par. 1 Kodeksu wyborczego wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej mającej siedzibę w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców."

I tym sposobem wyborca niepełnosprawny, mieszkający w obwodzie, w którym lokal nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, nie będzie mógł głosować na kandydatów ze swojego okręgu wyborczego. Taka sytuacja na pewno będzie miała miejsce w małych gminach, gdzie na obwód głosowania składa się kilka okręgów wyborczych. Ale będzie zaskoczony, kiedy otrzyma kartę do głosowania. Jeszcze więcej zmian poproszę, są the best. W poprzednich wyborach samorządowych lokale do głosowania korespondencyjnego wyznaczał wójt. W małej gminie wyznaczano wszystkie lokale, żeby nie dochodziło do opisanej wyżej sytuacji.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25