facebook RSS # #

20.06.2019 08:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-29 13:47       aktualizacja: 2018-05-30 09:31       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Uwagi miast. ZMP negatywnie ocenił projekt porozumienia między KBW i samorządowcami

Uwagi miast. ZMP negatywnie ocenił projekt porozumienia między KBW i samorządowcami
Fot. ZMP/J. Proniewicz
W projekcie porozumienia między KBW i gminami konieczne jest doprecyzowanie zadań samorządów przy organizacji wyborów – podkreślił zarząd Związku Miast Polskich

Przedstawiciele miast negatywnie ocenili opracowany przez Krajowe Biuro Wyborcze projekt porozumienia ws. określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania.

Według przedstawicieli ZMP, niemożliwe jest podpisywanie tych porozumień bez wcześniejszego dookreślenia zasad ich realizacji. Porozumienia mają być zawierane między dyrektorami delegatur Krajowego Biura Wyborczego i wójtami, burmistrzami oraz prezydentami miast.

Jak zauważono w stanowisku związku, celem dokumentu jest skonkretyzowanie wzajemnych praw i obowiązków urzędnika wyborczego i gminy, uwzględniając przy tym lokalną specyfikę. Dlatego porozumienie nie może, według ZMP, w jednakowy sposób regulować poszczególnych zagadnień we wszystkich gminach,  musi być możliwość jego skonkretyzowania. Ma to dotyczyć w szczególności kwestii związanych z finansowaniem realizacji zadań.

"Gdyby kwestie te miały być regulowane w sposób generalny we wszystkich gminach, ustawodawca rozstrzygnąłby to wprost w ustawie lub przez upoważnienie do wydania rozporządzenia albo uchwały Państwowej Komisji Wyborczej" – zaznaczono w stanowisku. Podkreślono przy tym, że istota porozumienia, jako czynności o charakterze dwustronnym, wymaga indywidualizacji, musi również umożliwiać obu stronom wpływ na jego ostateczną treść.

Wskazano też, że porozumienie powinno precyzyjnie określać wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy gminą a urzędnikiem wyborczym, gdyż tylko w takim przypadku gmina będzie mogła w sposób należyty przygotować się do realizacji nałożonych na nią obowiązków.

"Określenie, iż przedmiotem porozumienia jest zapewnienie +kompleksowej obsługi urzędnika/ów wyborczego/ych+ takiej możliwości nie stwarza. Co więcej, takie sformułowanie rodzi realne ryzyko sporów związanych z odmienną oceną jego zakresu przez organy gminy i poszczególnych urzędników wyborczych, zwłaszcza że przepisy ustawowe nic nie mówią o kompleksowej obsłudze, natomiast wskazują konkretne zadania dla gmin" – napisano.

Samorządowcy podkreślili ponadto, że zadania określone w porozumieniu, które mają realizować gminy, nie mogą wykraczać poza ramy wynikające z Kodeksu wyborczego. Tymczasem zaproponowane przez KBW zadania gmin – ich zdaniem - nie znajdują podstawy w obecnie obowiązujących przepisach. Wyjaśnili, że chodzi o przygotowywanie projektów dokumentów dot. zadań wykonywanych przez urzędnika wyborczego. Według przedstawicieli ZMP podobnie jest z wypłatą wynagrodzeń urzędnikom wyborczym na podstawie zatwierdzonego i przekazywanego przez dyrektora delegatury KBW miesięcznego zestawienia kwot należnych do wypłaty.

Jak podkreślono w stanowisku, zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumieniamają mieć charakter usługowy (techniczny, organizacyjny), nie zaś merytoryczny.

Samorządowcy postulują również, aby - ze względu na brak doświadczeń w realizacji nowej ordynacji wyborczej - porozumienia dotyczyły wyłącznie 2018 roku, a następnie były przedłużane, uwzględniając ewentualne zmiany wynikające z praktyki przeprowadzania wyborów.

Jak zaznaczyli, z niepokojem obserwują brak reakcji na pismo szefa Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie potrzeby nowelizacji Ordynacji wyborczej. Chodzi m.in. o zapis usatwy dot. transmisji z lokalu wyborczego. "Uważamy, że nowelizacja ta jest konieczna po to by móc sprawnie przeprowadzić wybory i ograniczyć ewentualne zastrzeżenia, co do prawidłowości ich wyników" – oświadczyli przedstawiciele ZMP.

Zapewnili przy tym, że samorządy terytorialne "mają poczucie ogromnej odpowiedzialności" za realizację ważnego zadania publicznego, jakim jest współpraca z Państwową Komisją Wyborczą i Krajowym Biurem Wyborczym w przeprowadzeniu wyborów powszechnych.

"W poczuciu tej właśnie odpowiedzialności współpracujemy z Państwową Komisją Wyborczą i Krajowym Biurem Wyborczym, starając się wspólnie rozwiązywać problemy wynikające z nieprzejrzystych przepisów Ordynacji wyborczej i braku szczegółowych informacji o zasadach współpracy urzędników wyborczych z samorządami terytorialnymi" – oświadczyli.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25