facebook RSS # #

19.05.2019 22:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-30 14:07       aktualizacja: 2018-05-30 14:22       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Komitety wyborcze. PKW o tym, kto, kiedy i w jaki sposób może utworzyć komitet wyborczy

Komitety wyborcze. PKW o tym, kto, kiedy i w jaki sposób może utworzyć komitet wyborczy
Fot. wybieramwybory.pl
Zgłoszenia kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast mogą dokonać wyłącznie komitety wyborcze – przypomina PKW

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała informacje dla kandydatów w wyborach samorządowych, w których poruszyła zagadnienia związane z komitetami wyborczymi. "Zgłoszenia kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) mogą dokonać wyłącznie komitety wyborcze, utworzone w związku z wyborami" – czytamy na stronie PKW wybieramwybory.pl.

Jak wskazała Komisja, komitet wyborczy wyborców może utworzyć każdy wyborca, komitety wyborcze mogą utworzyć także partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne.

PKW wyjaśniła ponadto, że komitet wyborczy można utworzyć wyłącznie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. "Dopiero od tego dnia można wykonywać czynności związane z utworzeniem komitetu wyborczego – między innymi zbierać podpisy poparcia dla jego utworzenia i złożyć zawiadomienie o utworzeniu komitetu. Czynności podjęte przed dniem ogłoszenia rozporządzenia są nieważne" – podkreśliła Komisja.

Na stronie PKW poświęconej wyborom poinformowano także, że zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego z wymaganymi załącznikami składa się w zależności od rodzaju komitetu wyborczego: do Państwowej Komisji Wyborczej lub do właściwego komisarza wyborczego.

Wskazano przy tym, że do Państwowej Komisji Wyborczej dokumenty składają komitety wyborcze utworzone przez: partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia lub organizacje społeczne (jeżeli zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie), a także wyborców (przy kandydatach zgłaszanych w więcej niż jednym regionie).

Jeżeli komitety wyborcze utworzone przez stowarzyszenia lub organizacje społeczne bądź wyborców zamierzają zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, wtedy składają dokumenty do komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu.

Jak poinformowała PKW, wszystkie wzory dokumentów niezbędne do utworzenia komitetu wyborczego oraz zawiadomienia o jego utworzeniu będą dostępne na stronie internetowej www.pkw.gov.pl po zarządzeniu wyborów.

Komisja zwróciła uwagę, że kampanię wyborczą na rzecz kandydatów prowadzą, co oznacza, że także finansują ją ze swoich pieniędzy, wyłącznie komitety wyborcze. Jednocześnie w świele przepisów Kodeksu wyborczego, agitację wyborczą, która stanowi zasadniczy element kampanii wyborczej, może prowadzić każdy komitet i każdy wyborca.

"Należy jednak pamiętać, że niedopuszczalne jest zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego komitetu" – wskazała PKW.

W instrukcji na stronie Komisji zauważono, że przepisy Kodeksu wyborczego określają źródła, z których komitety wyborcze mogą pozyskiwać środki finansowe przeznaczane na finansowanie działań podejmowanych w ramach kampanii wyborczej, a także zasady pozyskiwania i wydatkowania tych środków. Zgodnie z tymi wytycznymi, wszystkie środki finansowe komitetu wyborczego muszą być gromadzone na rachunku bankowym; co do zasady, komitetom wyborczym nie wolno przyjmować także korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

Jak wyjaśniła PKW, oznacza to, że na rzecz komitetu za darmo nie mogą być przekazywane żadne przedmioty i wykonywane żadne usługi. Komisja podała, że wyjątkami są w tym przypadku: darmowe rozwieszanie plakatów i rozdawanie ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, pomoc w pracach biurowych udzielana przez takie osoby, a także korzystanie przez komitet z przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych. Dodatkowo do wyjątków zalicza się darmowe udostępnianie miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy, jak również korzystanie w czasie kampanii wyborczej z lokali i ze sprzętu biurowego podmiotów tworzących komitet.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25