facebook RSS # #

23.02.2019 08:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-06 23:52       aktualizacja: 2018-06-07 15:30       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Bez transmisji. Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego

Bez transmisji. Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego
Fot. PAP/L. Szymański
Uchylenie przepisów o transmisji i nagrywaniu prac obwodowych komisji wyborczych oraz rozszerzenie kręgu osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego – takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Projekt opracowany został przez sejmową komisję nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 2610; zamieszczamy w załączniku pod artykułem).

Jak wskazują projektodawcy, nowelizacja ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Bez transmisji


Projekt przewiduje uchylenie przepisów o transmisji i nagrywaniu przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych. Jak wskazują posłowie, taka konieczność zaistniała w związku z obowiązywaniem przepisów RODO. PKW w kwietniu otrzymała opinię Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który alarmował, że przeprowadzenie transmisji wyborów zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych będzie niemożliwe.

Łatwiej o urzędników wyborczych

Projekt rozszerza ponadto krąg osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Zgodnie z zaproponowaną zmianą art. 191c Kodeksu wyborczego na urzędników wyborczych będą mogły być powołane poza pracownikami urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych także inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach.

Zgodnie z projektem szef Krajowego Biura Wyborczego w przypadku zagrożenia wykonywania zadań, o których mowa w art. 191e § 1 będzie mógł powierzyć, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymagań w zakresie miejsca zamieszkania i miejsca pracy.

Proponuje się również przepis zakładający nieprzeprowadzania w czasie, w którym przeprowadzane są wybory „o charakterze ogólnokrajowym”, wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin i wyborów do organów jednostek niższego rzędu, a także referendów lokalnych. Wyjątkiem od powyższej zasady będą wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy. Dopuszczalne będzie przeprowadzenie tych wyborów łącznie z wyborami uzupełniającymi do Senatu, wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: przedterminowymi, uzupełniającymi, ponownymi i do nowej rady lub wyborami przedterminowymi wójta.

Projekt wprowadza przepis jednoznacznie wskazujący, że zapewnienie przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych jest zadaniem zleconym gminy.

Nowe dla PKW

Projekt zakłada, że sprawy z zakresu rozpatrywania skarg na postanowienia PKW ws. podziału na okręgi wyborcze będą rozpatrywane wyłącznie przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów.

„Zmiana ta ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym problemom w szybkim zakończeniu postępowań przed sądami w powyższych sprawach” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzona tzw. ustawą zwiększającą udział obywateli procedura podziału na okręgi wyborcze zakładała, że na postanowienia PKW przysługiwała skarga do sądu administracyjnego, z kolei na orzeczenie tego ostatniego prawo wniesienia skargi do NSA.

Ponadto projekt nakłada na Państwową Komisję Wyborczą nowe zadania polegające na prowadzeniu wykazu osób, wobec których sąd prawomocnie orzekł o utracie biernego prawa wyborczego w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, oraz udostępnianiu danych o tych osobach właściwym komisjom wyborczym dokonującym rejestracji kandydatów w wyborach.

Prezes sądu będzie zobowiązany do niezwłocznego przesłania PKW prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Realizacja tych zadań przyczyni się do prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury rejestracji kandydatów w wyborach.

Pilna potrzeba

„Z uwagi na to, że zaproponowane zmiany nie stoją w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, a potrzeba wprowadzenia przedmiotowych zmian jest niezwykle pilna proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia” – podkreślają posłowie w uzasadnieniu.

Anna Banasik
ZAŁĄCZNIKI: 2610.pdf
TAGI:
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-19 08:59:55
ciekawy: Do CRTL:
1. A kto jest administratorem danych nagrywanych przez męża zaufania?
2. Jak rozumiem zgody osób na udostępnienie (nagrywanie) ich wizerunku musza mieć jakąś formę dowodową (np. na papierze)
3. Oczywiście podpisując zgodę, zgodnie z RODO mam prawo do zażądania usunięcia swoich danych na nagraniach :)
4. Co z rejestrem czynności przetwarzania danych? Mężowie zaufania lub administrator danych (gdyby okazało się, ze mężowie zaufania są upoważnionymi przez niego osobami) musza prowadzić ten rejestr?
 
2018-06-13 21:49:19
CRTL: "ciekawy", tu sprawa jest prosta. Mężowie zaufania mogą nagrywać. Mogą nagrywac wszytko co dzieje się w lokalu wyborczym. Muszą oczywiście poformować o nagrywaniu każdego kto wchodzi, znajduje się i wychodzi z lokalu wyborczego. Ponadto muszą poinformować każdego kto może być przez nich nagrany o każdym z praw wynikającym z RODO i uzyskać od każdego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to zarówno członków komisji jak i głosujących, a także każdego kto znajdzie się w lokalu wyborczym w jakimkolwiek innym charakterze. Nagranie musi być przechowywane przez cały czas w zgodzie z wymogami RODO, w tym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez kogokolwiek innego niż nagrywający. Poza tym format nagrania musi zapewniać możliwość niezwłocznego i pełnego zrealizowania prawa do zapomnienia w przypadku gdy ktokolwiek takie żądanie zgłosi. Po spełnieniu tych wymogów można każdy mąż zaufania może swobodnie nagrywać wszytko, co dzieje się w lokalu wyborczym.
 
2018-06-11 12:44:48
ciekawy: OK, a co z możliwością nagrywania przez mężów zaufania?
Czy oni mogą nagrywać?
Co mogą nagrywać?
Czy musza informować o tym, ze nagrywają.
Co z RODO, bo przecież wyborcy mogą się nagrać, a co z członkami komisji? Ich też trzeba informować o nagrywaniu i pytać o zgodę?
 
2018-06-11 08:08:18
Pracownik: Bałagan dalej pozostaje:

Ustawa o samorządzie powiatowym
Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 tj. Dz.U. 2018 poz. 995
Art. 15. Sesje rady powiatu
1b. Do transmisji i utrwalania obrad rady powiatu mogą być wykorzystywane urządzenia służące do transmisji lub rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W tym celu rada powiatu zawiera z Szefem Krajowego Biura Wyborczego porozumienie określające zasady korzystania z urządzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Ustawa o samorządzie gminnym
Dz.U.2018.0.994 t.j.

Art. 20. Sesje rady gminy
1c. Do transmisji i utrwalania obrad rady gminy mogą być wykorzystywane urządzenia służące do transmisji lub rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W tym celu rada gminy zawiera z Szefem Krajowego Biura Wyborczego porozumienie określające zasady korzystania z urządzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Chyba, że w KBW otworzą wypożyczalnię kamer.
 
2018-06-08 21:06:04
OldestWoman: Czegoś nie rozumiem. Dlaczego nie można transmitować pracy obwodowej komisji wyborczej? Transmisja powinna dotyczyć okresu od zamknięcia lokali wyborczych do zakończenia sporządzania protokołów z głosowania i z wyborów. Jeżli coś się ma "sfałszować", to to jest najbardziej odpowiedni czas. Wtedy należy patrzeć komisjom na ręce a członkowie komisji decydując się na pracę w komisjach powinni mieć świadomość, że ich wizerunki i dane będą upublicznione i powinni wyrażać na to zgodę i tyle. Ale, jak to zwykle u nas, wyleje się dziecko z kąpielą bo po prostu nie ma na takie fanaberie pieniędzy i warunków technicznych. Jednak do tego nikt nie umie się przyznać, lepiej zrzucić na RODO.
 
2018-06-07 14:17:51
m.j.: Trudno się wycofać? Teraz liczy się na nauczycieli i emerytów. Powodzenia
 
2018-06-07 11:44:17
a.k.: stary urzędnik - popieram mojego przedmówce, teraz urzędnik z łapanki bo musi ktoś być ( jest już doświadczenie z komisjami wyborczymi,gdy członkowie sa z łapanki i nie ma kto pracować) a wójt ma zrobić wszystko co do tej pory plus obsługiwać urzędnika, TO po co ta osoba jest powołana po to aby wziąść kasą. Nic z projektu porozumienia jak i ze zmian proponowanych w kodeksie nie wynika, za ile mają pracować pracownicy samorządowi przy wyborach. Jeżeli jest to zadanie zlecone to niech będą na to konkretne środki tak jak wynagrodzenie dla urzędników. Dosyć pracy za darmo i jeszcze pomówienie Samorządowców o fałszowanie wyborów.

Panowie i Posłowie pamiętajcie co nagle to po diable. Wystarczy jedna zmiana kodeksu, że obowiązuje od następnych wyborów i należy wszystko jeszcze raz przeanalizować i dopracować wsłuchać się w głosy osób pracujących przy wyborach. Transmisje z lokali tak naprawdę to uratowało RODO.
 
2018-06-07 10:16:46
b.urzędnik wyborczy: Przecież te poprawki były zgłaszane i odrzucone przez posłów PiS już w trakcie zmian Kodeksu Wyborczego w ubiegłym roku.To jest tak jak jest pisane prawo na kolanie i politycznie: i ze szkodą dla kolana i dla prawa.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25