facebook RSS # #

21.02.2019 20:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-15 23:56       aktualizacja: 2018-06-18 17:06       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Kodeks poprawiony. Co się zmieniło?

Kodeks poprawiony. Co się zmieniło?
Fot.PAP/M.Obara
Sejm znowelizował w piątek Kodeks wyborczy. Uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych, uproszczono procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono katalog osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

Na skutek interwencji PKW uchylono uchwalone w styczniu przepisy dot. obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych. To efekt wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Nowela skraca procedurę sądowo-administracyjną w sprawach skarg na uchwały PKW dot. podziału na okręgi wyborcze. Skargi na te uchwały będą rozpatrywane tylko przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów, a nie, jak dotąd, przez sąd administracyjny pierwszej instancji. Od rozstrzygnięć NSA nie będzie przysługiwała dalsza ścieżka odwoławcza. Zmiana ta ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym problemom w szybkim zakończeniu postępowań przed sądami w powyższych sprawach.

Według nowelizacji, prawo pełnienia funkcji urzędników wyborczych będą mieli nie tylko pracownicy urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, lecz także inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach.

Szefowi Krajowego Biura Wyborczego przysługuje możliwość powierzenia, w przypadku zagrożenia sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywania funkcji urzędnika wyborczego osobie, która nie spełnia kodeksowych wymogów dotyczących m.in. niełączenia miejsca urzędowania z miejscem zatrudnienia oraz miejsca urzędowania z miejscem głosowania.

Na Państwową Komisję Wyborczą nałożono obowiązek prowadzenia wykazu osób, wobec których sąd prawomocnie orzekł o utracie biernego prawa wyborczego w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, oraz udostępnianiu danych o tych osobach właściwym komisjom wyborczym dokonującym rejestracji kandydatów w wyborach. Prezes sądu, który wydał takie orzeczenie, będzie zobowiązany do jego niezwłocznego przesłania do PKW.

Projekt nowelizacji Kodeksu został przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach. Poprzednia nowelizacja miała miejsce w styczniu br.

woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-19 07:56:42
ja.obywatel.RP: Znam pewnego kafelkarza, który wiele lat temu pracował w urzędzie gminy. Gdyby chciał, może teraz zostać urzędnikiem wyborczym i wydawać dyspozycje pracownikom urzędu gminy, którzy mają wiedzę i doświadczenie, organizując wybory od 20 lat. Dlaczego nie. Ważne, żeby namieszać, a i tak odpowiedzialność za bałagan i niekompetencje spadnie na wójta. Dyr. Urzędu Wojewódzkiego napisał, że nawet przejście na emeryturę lub zmiana pracodawcy nie powodują wygaśnięcia funkcji urzędnika wyborczego. Masakra. Idą po bandzie wykorzystując każdą lukę w prawie. Falandyzacja to pikuś. Cel uświęca środki. Przerażająca krótkowzroczność i bezmyślność.
 
2018-06-18 09:39:06
W.B.: Czy Pan Poseł M.Horała mógłby uprzejmie odnieść się do tych zmian w Kodeksie Wyborczym ?
 
2018-06-15 12:39:47
arko: Masakra !!!!!!!!!!!

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25