facebook RSS # #

21.02.2019 20:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-15 14:03       aktualizacja: 2018-06-19 06:08       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Nowe porozumienie. Nowa wersja projektu porozumienia ws. urzędników wyborczych

Nowe porozumienie. Nowa wersja projektu porozumienia ws. urzędników wyborczych
Fot.Fotolia
Wójt nie będzie już zobowiązany do "kompleksowej obsługi" urzędnika wyborczego - wynika z nowej wersji projektu porozumienia ws. urzędników wyborczych przekazanego PAP przez Krajowe Biuro Wyborcze

Zgodnie z przyjętym w piątek przez Sejm projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego, Szef Krajowego Biura Wyborczego może zawrzeć z właściwym miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta porozumienie określające w szczególności warunki organizacyjno-administracyjne, techniczne oraz zasady pokrywania kosztów. Poprzednia nowelizacja ordynacji wyborczej, która weszła w życie w styczniu br., taki obowiązek nakładała obligatoryjnie.

Jak wynika z przygotowanego przez KBW projektu porozumienia, w celu zapewnienia warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań przez urzędnika wyborczego (lub urzędników) wójt jest zobowiązany do obsługi urzędnika wyborczego. W pierwotnej wersji porozumienia, którą KBW przedstawiło na przełomie kwietnia i maja, była mowa o zapewnieniu "kompleksowej obsługi ", w obecnej zrezygnowano w zapisu "kompleksowa". Dodano również punkt mówiący, że zwierzchnikiem urzędnika wyborczego jest komisarz wyborczy, który nadzoruje jego pracę.

"Prace nad (aktualnym) projektem porozumienia zostały sfinalizowane na początku czerwca 2018 r. po uwzględnieniu poprawek uzgodnionych na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 30 maja 2018 r. " – poinformowało KBW.

W odniesieniu do obsługi urzędnika wyborczego projekt porozumienia precyzuje, że w szczególności chodzi o zapewnienie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę urzędnika wyborczego, zlokalizowanych – w miarę możliwości – w budynku urzędu gminy.

W projekcie porozumienia zapisano też, że wójt powinien zapewnić urzędnikowi wyborczemu niezbędne do wykonywania zadań materiały biurowe, możliwość korzystania z łączności telefonicznej i informatycznej, a także możliwość pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego. Do tego dochodzi transport związany z wykonywaniem zadań urzędnika wyborczego na obszarze gminy, związanych m.in. z zapewnieniem dostarczenia kart do głosowania.

Zgodnie z projektem porozumienia, wójt zapewnia także pomieszczenia na przechowywanie przez urzędnika wyborczego depozytu, gwarantujące należyte przechowanie dokumentów z wyborów i ich właściwe zabezpieczenie. To samo dotyczy bezzwłocznego doręczenia korespondencji kierowanej do urzędnika wyborczego lub przez niego wysyłanej.

Jak wynika z dokumentu KBW, wójt powinien też zapewnić urzędnikowi wyborczemu pomoc w przygotowaniu projektów dokumentów związanych z zadaniami wykonywanymi przez urzędnika wyborczego. Do wójta będzie też należała wypłata wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu na podstawie zatwierdzonego i przekazywanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego miesięcznego zestawienia kwot należnych do wypłaty.

Między innymi przeciwko temu ostatniemu zapisowi zaproponowanemu przez KBW w pierwotnej wersji porozumienia - i pozostawionemu w obecnej - protestował Związek Miast Polskich. Samorządowcy wskazywali, że zadania określone w porozumieniu, które mają realizować gminy, nie mogą wykraczać poza ramy wynikające z Kodeksu wyborczego.

Według ZMP porozumienie nie może też w jednakowy sposób regulować poszczególnych zagadnień we wszystkich gminach - musi być możliwość jego skonkretyzowania. Miałoby to dotyczyć w szczególności kwestii związanych z finansowaniem realizacji zadań.

Samorządowcy postulowali również, aby - ze względu na brak doświadczeń w realizacji nowej ordynacji wyborczej - porozumienia dotyczyły wyłącznie 2018 roku, a następnie były przedłużane, uwzględniając ewentualne zmiany wynikające z praktyki przeprowadzania wyborów. Zgodnie z obecną - jak i poprzednią - wersją projektu porozumienia, dokument ten zawierany jest na czas nieokreślony.

kic/ woj/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-04 08:49:02
urzędnik: tak! no bo jak można podpisać jeżeli nie ma za ile?
 
2018-07-02 07:38:56
UM: Czy jest może wśród Czytelników przedstawiciel j.s.t., która nie podpisała porozumienia w sp. obsługi urzędników wyborczych?
 
2018-06-18 11:20:26
ja.obywatel.RP: Sejm uchwalił 15 czerwca kolejną zmianę Kodeksu. Wójt teraz może, lecz nie musi zawrzeć porozumienie z KBW w sprawie obsługi urzędnika wyborczego. Jeśli podpisze, to będzie to realizowane i finansowane jak zadanie zlecone z zakresu adm. rządowej. Jeśli wójt porozumienia nie podpisze, obsługa urzędnika wyborczego należy - zgodnie z niezmienionym art. 187 - do KBW. Niestety uchwalona zmiana może być zatwierdzona przez Senat dopiero w przyszłym tygodniu, podpisana przez Prezydenta, ogłoszona i wejść w życie po upływie (sic!) 7-dniowego vacatio legis. A KBW naciska, by porozumienia podpisać do końca czerwca. Czyli zmuszają nas do podpisu porozumienia, zanim prawo pozwoli tego odmówić. Jak zwykle.
 
2018-06-18 11:12:24
emka: W myśl poprawek samorząd przygotowuje wybory,a urzędnik patrzy im na ręce czy wszystko przebiega zgodnie z jego oczekiwaniem. Wynagrodzenie otrzymuje urzędnik, Czy Tak należy rozumieć?
 
2018-06-18 08:04:40
om: Nie umiem skomentować tego w sposób jednocześnie trafny i elegancki, dlatego nie zdziwię się, jeśli mój komentarz nie przejdzie przez cenzurę, ale ja taki system pracy określam jako: "podmiot A ma się wypróżnić, a podmiot B ma się potem podetrzeć".
 
2018-06-18 07:03:02
mm: A kto ma ubezpieczyć urzędnika wyborczego?
 
2018-06-16 19:42:58
xxxx: zwłaszcza użyte w porozumieniu pojęcia "...zobowiązany do obsługi urzędnika wyborczego, w tym w szczególności..." i "...pomoc w przygotowaniu projektów dokumentów związanych z zadaniami wykonywanymi przez urzędnika wyborczego..." bardzo precyzyjnie określają zadania gminy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25