facebook RSS # #

21.02.2019 15:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-29 14:27       aktualizacja: 2018-07-02 13:03       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Bez poprawek. Senat zaaprobował nowelizację Kodeksu wyborczego

Bez poprawek. Senat zaaprobował nowelizację Kodeksu wyborczego
Fot. PAP/T. Waszczuk
Senat nie zgłosił w piątek poprawek do nowelizacji Kodeksu wyborczego, zakładającej m.in. zniesienie obowiązku transmisji lub nagrywania dźwięku i obrazu z lokalu wyborczego. Zmiany obejmą obowiązujące od stycznia przepisy, które znowelizowały sześć ustaw, w tym Kodeks wyborczy.

Poza zniesieniem transmisji z lokalu wyborczego, zaakceptowana przez senatorów nowelizacja rozszerza krąg osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Zgodnie z nowymi zasadami na urzędników wyborczych będą mogły być powołane poza pracownikami urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych także inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach. Chodzi tu o byłych pracowników tych urzędów.

Szef Krajowego Biura Wyborczego, w przypadku zagrożenia wykonywania zadań, będzie mógł powierzyć, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymagań w zakresie miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Według dotychczas obowiązujących przepisów, urzędnik taki nie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka; przy czym ten ostatni warunek nie dotyczył miast na prawach powiatu.

Wprowadzono ponadto przepis jednoznacznie wskazujący, że zapewnienie przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych jest zadaniem zleconym gminy. Zastąpiono też konieczność – możliwością - zawierania przez szefa KBW porozumienia z wójtem w sprawie obsługi Korpusu Urzędników Wyborczych i komisji wyborczych.

Ustawa nakłada też na Państwową Komisję Wyborczą zadanie prowadzenia wykazu osób, których pozbawiono prawa wyborczego na podstawie ustawy lustracyjnej z 2006 r.

Pojawił się również przepis zakładający, że w czasie, w którym przeprowadzane są wybory „o charakterze ogólnokrajowym”, nie przeprowadza się wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin i wyborów do organów jednostek niższego rzędu, a także referendów lokalnych. Wyjątkiem od tej zasady będą wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy. Ponadto dopuszczalne będzie przeprowadzenie tych wyborów łącznie z wyborami uzupełniającymi do Senatu, wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: przedterminowymi, uzupełniającymi, ponownymi i do nowej rady lub wyborami przedterminowymi wójta.

Zniesiono również wyłączną właściwość obwodowych komisji wyborczych, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jako komisji dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. W konsekwencji wyborcy niepełnosprawni będą wysyłać karty wyborcze do swoich obwodów wyborczych.

Nowelizacja zakłada też, że sprawy z zakresu rozpatrywania skarg na postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących podziału na okręgi wyborcze będą rozpatrywane wyłącznie przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dot. skargi w sprawach okręgów wyborczych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Jak wyjaśnili autorzy nowelizacji w jej uzasadnieniu, zmiana Kodeksu wyborczego w zakresie uchylenia spornych przepisów o transmisji i nagrywaniu przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO).

kic/ woj/


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25