facebook RSS # #

21.02.2019 20:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-02 11:35       aktualizacja: 2018-07-02 12:07       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Zwolnienie urzędnika. Zasady zwolnienia od pracy zawodowej urzędnika wyborczego "budzą wątpliwości"

Zwolnienie urzędnika. Zasady zwolnienia od pracy zawodowej urzędnika wyborczego
Fot. Fotolia
Pracodawca urzędnika wyborczego może mieć uzasadnione wątpliwości, czy jest zobligowany do zwolnienia go z macierzystego miejsca pracy – zasygnalizowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Wątpliwości Biura wzbudziło obowiązujące od stycznia w Kodeksie wyborczym rozwiązanie, zgodnie z którym Państwowa Komisja Wyborcza ustala w drodze aktu wewnętrznego "zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego".

W opinii dotyczącej przegłosowanej w piątek przez Senat nowelizacji ustawy zauważono, że wadliwość tego rozwiązania stała się jeszcze bardziej widoczna. (Nie przewidziano jego zmiany, nowelizując przepisy).

"Przewiduje ona (nowelizacja - PAP), że urzędnikami wyborczymi będą mogły być także osoby zatrudnione w sektorze prywatnym. Pracodawca takiej osoby może mieć uzasadnione wątpliwości, czy jest zobligowany do zwolnienia takiej osoby z pracy na zasadach nieuregulowanych, ani w ustawie, ani w rozporządzeniu" – zaznaczono w opinii Biura.

Zauważono, że dotychczas ingerencji w stosunki prawno-pracownicze dokonywano w drodze ustawy (Kodeks pracy), bądź rozporządzeń wykonawczych (np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

"Jedynie w ustawie lub rozporządzeniu można ingerować w prawa i wolności obywatela, w tym w stosunki cywilnoprawne (prawno-pracownicze). Państwowa Komisja Wyborcza do wydawania rozporządzeń nie jest uprawniona" – podkreślono w opinii.

Dodano przy tym, że pracodawca nie musi wiedzieć, iż PKW w drodze aktu wewnętrznego, nie publikowanego w Dzienniku Ustaw, upoważniła komisarza wyborczego do wydawania zaświadczeń w sprawie zwolnienia urzędnika wyborczego z jego "macierzystego" miejsca pracy.

Zgodnie z obwiązującym od stycznia brzmieniem Kodeksu pracy, Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały szczegółowy zakres zadań, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania za ich realizację, a także zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego.

Natomiast zaakceptowana w piątek przez Senat nowelizacja rozszerza krąg osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Zgodnie z nowymi zasadami na urzędników wyborczych będą mogły być powołane poza pracownikami urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych także inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach. Chodzi tu o byłych pracowników tych urzędów.

Ponadto Szef Krajowego Biura Wyborczego, w przypadku zagrożenia wykonywania zadań, będzie mógł powierzyć, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymagań w zakresie miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Według obowiązujących od stycznia przepisów, urzędnik taki nie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka; przy czym ten ostatni warunek nie dotyczył miast na prawach powiatu.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-26 09:46:07
zorientowana: Za dwukrotne uczestnictwo w szkoleniu 2.300,- brutto (tylko z dochodowym)
 
2018-07-06 10:52:38
gorszysort: do Annica: Nie widzieliśmy - gdzie to można sprawdzić?
 
2018-07-06 09:04:09
Annica: A czyż widzieliście już jak hojnie wynagrodzono urzędników wyborczych za uczestnictwo w szkoleniu? Skandal.
 
2018-07-04 07:46:48
UM: do Dżej Ar: Podbijam temat i również proszę Redakcję o przybliżenie tematu.
 
2018-07-03 09:30:12
głos anty: Biuro legislacyjne miało zasygnalizowało wątpliwości prawne, ale senatorowie i tak przyjęli kodeks bez poprawek. To samo było z ustawą oze i kwestią podatku od nieruchomości od wiatraków. Po co sejmowi i senatowi biura legislacyjne, jak i tak nikt ich nie słucha?
 
2018-07-03 07:57:37
Dżej Ar: Ciekawe ile gmin podpisało porozumienie z Delegaturami KBW? Redaktorzy zajmijcie się tym tematem, bo z mojego rozeznania wynika, że gminy niechętnie podpisują te idiotyczne porozumienia. Ciekawe jak wygląda gość co ten bałagan wymyślił? Putin zaciera ręce.
 
2018-07-02 20:45:52
Ja.obywatel.RP: Wraca do naszej rzeczywistości tzw. "prawo powielaczowe", czyli instrukcje komitetu i akty wewnętrzne, nigdzie nie opublikowane, ograniczające prawa i wolności obywatelskie. Pachnie PRL-em. Krytycy usłyszą zaraz: "Ustrój Wam się nie podoba?" To już przestaje być śmieszne, a staje się godne politowania i żenujące.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25