facebook RSS # #

20.04.2019 23:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-09 11:41       aktualizacja: 2018-07-09 11:46       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Podatek urzędnika. Do przychodów należy zastosować koszty uzyskania w wysokości 20 proc. przychodu

Podatek urzędnika. Do przychodów należy zastosować koszty uzyskania w wysokości 20 proc. przychodu
Fot. Fotolia
Obliczając dochód urzędnika wyborczego, należy zastosować do przychodów koszty uzyskania w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu - wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów.

Jak wynika z przepisów Kodeksu wyborczego, urzędnicy wyborczy są powoływani na swoją funkcję przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego, a za wykonywane zadania przysługuje im wynagrodzenie.

Ministerstwo Finansów zapytane, czy wynagrodzenie urzędnika wyborczego będzie opodatkowane, poinformowało, że na wypłacającym ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy PIT.

"Płatnik jest obowiązany do obliczenia dochodu urzędnika wyborczego poprzez zastosowanie do przychodów kosztów uzyskania w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy PIT), a następnie do pobrania od dochodu zaliczek na podatek w wysokości 18 proc. stawki podatku" – wskazał resort.

MF zauważyło przy tym, że ustawa – Kodeks wyborczy nie reguluje rodzaju stosunku prawnego, na podstawie którego urzędnik wyborczy wykonuje swoje zadania. "Stąd wynagrodzenia urzędników wyborczych za realizację ich zadań spełniają kryteria do ich zakwalifikowania do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy PIT" – podało ministerstwo.

Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.

Źródła przychodów ustawodawca rozróżnił w art. 10 ust. 1 (pkt 1–9) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyodrębniając w nich m.in. stosunek pracy (pkt 1) i działalność wykonywaną osobiście (pkt 2). "Przyporządkowanie przychodu do właściwego źródła ma istotne znaczenie, gdyż determinuje sposób opodatkowania dochodu" – podkreślił resort finansów.

W myśl art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego w każdej gminie działają urzędnicy wyborczy powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Na podstawie ustawy pracodawca obowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań.

Urzędnikom wyborczym za realizację zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożnika 2,5. W tym roku wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, jeśli będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.

kic/

TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 12 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-13 12:33:18
lost: Faktycznie w UCHWALE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 kwietnia 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych... dodano ust. 4a
"4a. Za wykonywanie zadań, o których mowa w pkt I ppkt 1, przed dniem zarządzenia właściwych wyborów, urzędnikowi wyborczemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez komisarza wyborczego, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż ustalona zgodnie z pkt 2."
Czyli na zachętę.
 
2018-07-13 12:29:24
lost: uzupełniając: jak ma się 2300 na rękę do UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. (z późn.zm.)
w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego? Chodzi o dział II załącznika do ww. uchwały - Zasady wynagradzania za realizację zadań urzędników wyborczych:
"2. Urzędnikom wyborczym za realizację ustawowych zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu, że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożnika 2,5.

3. Wynagrodzenie przysługuje urzędnikowi wyborczemu za dzień, w którym wykonywał swoje zadania, w wysokości 1/20 kwoty ustalonej zgodnie z pkt 2, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż ustalona zgodnie z pkt 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na zakres wykonywanego zadania, komisarz wyborczy może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu kwoty wynagrodzenia ustalonej zgodnie z pkt 3, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż ustalona zgodnie z pkt 2".

Czy odnosząc się do pkt (ust.) 4, udział przez kilka godzin w przez 2 dni stanowi uzasadnioną przesłankę zwiększenia wynagrodzenia?
 
2018-07-13 11:38:53
lost: 2300 na rękę za ok. pół dniówki (średnio po 2, może 2 i pół godziny dziennie). Przy takiej stawce argument, że przedstawiciele gmin nie mają potrącanego wynagrodzenia jest słaby. Stawka jak dla prezesa spółki skarbu państwa. Zakładam, że chodziło o szkolenia/spotkania czerwcowe, bo wypada płacić za coś co się wykonało (chociaż tutaj: na czym się było). Prawdziwe szkolenia dopiero przed urzędnikami wyborczymi, ale chyba nie chodzi o wynagrodzenia za udział w szkoleniach, które dopiero nastąpią... A nawet jeśli by tak było to... zastanawiam się nad adekwatnością wynagrodzenia do tego co zrobili/na czym byli urzędnicy wyborczy i jakąś konsekwencją wysokości wypłat w przyszłości (wartościowaniem obowiązków). "Na zachętę" może i podziałało. Troszkę inaczej jest w urzędach, które muszą wypłacać takie gratyfikacje a nie wiedzą jeszcze jaka pula środków zostanie im przyznana do rozdysponowania na wykonywanie zadań zleconych.
 
2018-07-13 10:06:46
janka: w poprzednich wyborach kbw dla pełnomocnika wyborczego wypłacało za całe wybory- 400 zł. Jak patrzę na pismo w sprawie środków dla urzędnika wyborczego to myślę że ,,wysoka góra" nie pomyślała że tego typu wypłata w urzędzie będzie baaardzo ,,koleć" w oczy i rodzić konflikty, na lini urzędnik wyborczy pracownik urzędu. W urzędach za wybory nikt tyle za całe wybory nie dostaje.
 
2018-07-12 22:43:31
CRTL: Ja swoich studentów uczę kodeksu wyborczego przez dwa semestry. Egzaminy dowodzą, że zdecydowanie zbyt krótko.
 
2018-07-12 11:54:00
AM: Szkolenia nie były długie. Zgodnie z informacjami na stronach KBW - 2 spotkania
https://katowice.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25478_Szkolenie_urzednikow_wyborczych_w_Delegaturze_KBW_Katowice
https://katowice.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25766_Szkolenie_dla_urzednikow_wyborczych_w_Delegaturze_KBW_Katowice_-_czesc__druga
 
2018-07-11 19:18:47
realista: Urzędnicy wyborczy mają wynagrodzenie za udział w szkoleniu. To kim są ci urzędnicy, że wymagają długiego szkolenia z jednej ustawy?
Jak kandydat na pracownika samorządowego bierze udział w naborze (konkursie), to musi posiadać odpowiednią szeroką wiedzę, aby wygrać konkurs.
Jeżeli ktoś nie potrafi czytać i interpretować oraz nie zna zasad stosowania prawa, nie powinien nawet nosić miana "urzędnik".
 
2018-07-11 13:54:38
Urzędnik od wczoraj: Do AM. Jeśli ktoś pracuje po godzinach i nie zada za nie zapłaty to tylko może mieć pretensje do siebie. Ludzie upominajcie się o swoje pieniądze jeśli to tylko dla nich pracujecie. Ja właśnie postanowiłam zapełnić jeden z wakatów na urzędnika wyborczego. Całość pieniędzy otrzymanych w ramach wynagrodzenia przeznaczę na cel charytatywny.
 
2018-07-11 09:40:53
AM: Do OldestWoman. Tylko ten koordynator wykonuje większość czynności poza godzinami swojej pracy w urzędzie, a jeżeli wykonuje w godzinach pracy urzędu, to potem odrabia zaległości wynikające z zakresu obowiązków po godzinach.
 
2018-07-10 19:15:07
OldestWoman: Wszystko to prawda ale jest jedno ale... Tzw. koordynator ds. wyborów w gminie (bo tak teraz nazwano pracownika, który ma się zajmować organizacją wyborów w imieniu W/B/P) biorąc udział w szkoleniu, czy wykonując inne czynności na rzecz wyborów nie ma tego czasu potrącanego ze swojej wypłaty, urzędnik wyborczy natomiast ma. To jednak zasadnicza różnica.
 
2018-07-10 09:39:17
kemot: Urzędnicy wyborczy mają mieć wypłacone do 10 lipca po 2.300 zł netto za to że się szkolą. Obecni pracownicy w gminie - pełnomocnik ds. wyborów, informatyk, też wykonują różne czynności związane z wyborami, testują WOW, uczestniczyli w naradzie, również muszą znać przepisy wyborcze - ALE JAKOŚ NIKT NIE POMYŚLAŁ DLA NICH O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU. I tak będzie podczas całej akcji wyborczej - urzędnik zrobi co swoje, a cała odpowiedzialność spadnie na pracowników jst za co dostaną marne grosze.
 
2018-07-10 09:17:05
obywatel: To proszę podać jaka to będzie kwota netto.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25