facebook RSS # #

23.02.2019 08:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-02 14:19       aktualizacja: 2018-08-02 14:26       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Pakiety wyborcze. Weszło w życie rozporządzenie MSWiA ws. pakietów wyborczych

Pakiety wyborcze. Weszło w życie rozporządzenie MSWiA ws. pakietów wyborczych
Fot.PAP/T.Waszczuk
Jak urzędnicy wyborczy powinni prowadzić i aktualizować wykaz pakietów wyborczych za pomocą których osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym - weszło w życie rozporządzenie MSWiA, które wyjaśnia tę kwestię.

Kodeks wyborczy stanowi, że wyborcy z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Aby skorzystać z tej możliwości, powinni zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami.

Otrzymają wówczas (nie później niż 7 dni przed dniem wyborów) pakiet wyborczy na który składa się: koperta zwrotna; karta lub karty do głosowania; koperta na kartę do głosowania; instrukcja głosowania korespondencyjnego; nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania; oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
 
Wykaz pakietów wyborczych, dzięki którym uprawnione do tego osoby mogą wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym, prowadzi urzędnik wyborczy. Wykaz prowadzi się w postaci księgi albo elektronicznie w systemie teleinformatycznym. W tym drugim przypadku wykaz zawiera odpowiednio wszystkie dane przewidziane we wzorze wykazu w postaci księgi – ten zaś został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie 1 sierpnia.

Jak wypełnić wykaz

Jak instruuje Państwowa Komisja Wyborcza, w wykazie pakietów wyborczych należy podać: nazwę wyborów, ich datę, imię i nazwisko urzędnika wyborczego oraz nazwę gminy będącej obszarem jego działania. Po przygotowaniu pakietu wyborczego i umieszczeniu go w kopercie, do wykazu wpisuje się dane określone w rubrykach nr 1-4 załącznika do rozporządzenia. Chodzi tu o kolejny numer wykazu, dane wyborcy, (w tym nazwisko, imię lub imiona oraz numer PESEL lub – dla obywatela UE niebędącego obywatelem polskim – numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz jego adres.

W rubryce nr 5 datę nadania pakietu wyborczego odnotowuje się na podstawie potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej, wydanego przez placówkę pocztową. Z kolei w rubryce nr 6 datę doręczenia pakietu wyborczego odnotowuje się w wykazie na podstawie otrzymanego z placówki pocztowej potwierdzenia doręczenia.

Jeśli wyborca nie może pisemnie pokwitować obioru pakietu wyborczego, datę doręczenia pakietu wyborczego odnotowuje się w wykazie na podstawie pisemnego stwierdzenia tego faktu przez osobę doręczającą pakiet wyborczy na druku potwierdzenia doręczenia stosowanym przez wyznaczonego operatora.

Dodatkowo, w rubryce nr 7 ("Uwagi") odnotowuje się wyjaśnienie przyczyny braku pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę. W rubryce "Uwagi" odnotowuje się też dokonanie przez wyborcę zwrotu pakietu wyborczego w stanie nienaruszonym, jak również fakt niedoręczenia pakietu wyborczego do wyborcy.

Na każdym arkuszu wykazu prowadzonego w postaci księgi musi znajdować się podpis z podaniem imienia i nazwiska urzędnika wyborczego. Wymóg ten nie dotyczy wykazu w postaci elektronicznej. Aktualizacji danych w wykazie dokonuje się od razu po uzyskaniu informacji, których wpisanie do wykazu jest wymagane. O dokonanej aktualizacji informuje się niezwłocznie odpowiednio: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

js/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25