facebook RSS # #

19.06.2019 12:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-27 13:29       aktualizacja: 2018-09-27 13:28       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Czas na drukowanie. PKW wydała wytyczne w sprawie druku i przechowywania kart do głosowania

Czas na drukowanie. PKW wydała wytyczne w sprawie druku i przechowywania kart do głosowania
Fot. PAP/B. Ostrowska
Karty do głosowania w wyborach samorządowych muszą być wydrukowane nie później niż 18 października. Każda TKW powinna ustalić harmonogram wydruku.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wykonanie kart do głosowania oraz ich dostarczenie obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie należy do: marszałka województwa (dla wyborów do sejmiku województwa), starosty (dla wyborów do rady powiatu) i wójta, burmistrza, prezydenta miasta (dla wyborów do rady gminy oraz dla wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta). Powinno się to odbywać „w porozumieniu z terytorialnymi komisjami wyborczymi oraz we współdziałaniu z urzędnikami wyborczymi”.

Marszałek województwa i starosta przekazują karty obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie za pośrednictwem właściwego wójta (burmistrza i prezydenta miasta). Karty mają być przekazywane bezpośrednio z drukarni, której marszałek województwa lub starosta zlecił druk kart do głosowania.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem i dostarczeniem obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie kart do głosowania sprawuje właściwy komisarz wyborczy

Zgodnie z uchwałą każda terytorialna komisja we współdziałaniu z urzędnikiem wyborczym powinna ustalić harmonogram druku kart do głosowania, uwzględniający dwukrotną korektę i kontrolę jakości druku kart oraz ostateczne sprawdzenie kart przez wyznaczonych członków terytorialnej komisji wyborczej oraz urzędników wyborczych. Trzeba przy tym także uwzględnić wcześniejsze przygotowanie pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym dla wyborców niepełnosprawnych.

TKW określają także zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart do głosowania oraz nakład kart dla poszczególnych okręgów wyborczych, a gminne komisje wyborcze także nakład kart do głosowania dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ponadto TKW ustalają termin druku kart do głosowania (z uwzględnieniem korekty składów drukarskich kart), sposób i termin dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie kart do głosowania oraz sposób zabezpieczenia rezerwy kart do głosowania i dysponowania tą rezerwą w dniu wyborów.

W gminach i miastach nie będących miastami na prawach powiatu obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie otrzymują cztery rodzaje kart do głosowania: w wyborach do sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy (miejskiej) oraz w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W miastach na prawach powiatu obwodowe komisje otrzymują trzy rodzaje kart: w wyborach do sejmiku województwa, rady miasta oraz w wyborach prezydenta miasta. W Warszawie będą cztery rodzaje kart: w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady m.st. Warszawy, właściwej Rady Dzielnicy oraz w wyborach prezydenta m.st. Warszawy.

Karty do głosowania przeznaczone do sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym muszą być wykonane i przekazane do urzędów gmin najpóźniej na dwanaście dni przed dniem wyborów, czyli do 9 października. Pozostała część nakładu kart do głosowania powinna być wykonana i przekazana do urzędów gmin nie później niż na trzy dni przed dniem wyborów, tj. do 18 października.

„Karty nie mogą się treścią ani w żaden inny sposób różnić od kart do głosowania przeznaczonych do sporządzenia pakietów” – zaznacza przy tym PKW.

Zamówienie na wykonanie i dostarczenie kart do głosowania jest zwolnione z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dopuszczalne jest wykonanie kart w systemie tak zwanej małej poligrafii.

Za wybór sposobu wykonania kart i wybór wykonawcy odpowiada odpowiednio marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta, współdziałający z właściwym urzędnikiem wyborczym.

Zapakowane karty do głosowania należy dostarczyć do obwodów głosowania w przeddzień głosowania i doręczyć obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Zgodnie z wytycznymi PKW, należy dążyć do tego, by karty do głosowania każdego rodzaju były dostarczone obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie jednocześnie.

Więcej szczegółów, w tym m.in. o ustaleniu treści i zarządzeniu druku kart do głosowania w załączonych pod artykułem uchwałach.

aba/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-03 11:09:19
AXXXR: Załącznik nr 1 spartolony.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25