facebook RSS # #

19.06.2019 12:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-28 14:14       aktualizacja: 2018-09-28 14:19       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Ważne terminy. Do poniedziałku - spisy wyborców i obwodowe komisje

Ważne terminy. Do poniedziałku - spisy wyborców i obwodowe komisje
Fot.PAP/J.Turczyk
Kalendarz wyborczy przyspiesza - do poniedziałku w gminach gotowe mają być spisy wyborców, a komisarze wyborczy muszą powołać obwodowe komisje wyborcze.

Spisy wyborców

Jak wyjaśnia PKW, spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.

"Przepisy prawa wyborczego nie określają terminu, do którego należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Przy czym należy pamiętać, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku" - zauważa PKW.

Teraz, by wpisać się do właściwego rejestru wyborców nie trzeba już wychodzić z domu. Można to zrobić online przez stronę Obywatel.gov.pl. Tam za pomocą wyszukiwarki należy znaleźć usługę lub przejść do niej bezpośrednio z banera, po czym zalogować się Profilem Zaufanym. Następnie należy wskazać gminę na terenie, której planujemy oddać głos o czym pisaliśmy TUTAJ 

Do 15 października będzie można sprawdzić w urzędzie gminy, w której został sporządzony spis wyborców, czy nasze nazwisko jest w nim uwzględnione. Gmina odpowie, że jest się ujętym w spisie wyborców, albo że w nim nie figurujemy (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), lub że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Obwodowe komisje wyborcze

W październikowych wyborach po raz pierwszy będą pracowały dwie obwodowe komisje wyborcze: ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Zgłoszenia kandydatów do tych komisji przyjmowane były do piątku 21 września. Do 1 października komisarze wyborczy mają czas na ich powołanie.

W skład każdej z komisji powołuje się 9 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Kodeks wyborczy precyzyjnie określa uprawnienia poszczególnych komitetów wyborczych w tym zakresie.

Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 5 członków. W sytuacji gdyby zabrakło tego minimum, uzupełnienia składu dokonuje komisarz wyborczy.

Unia Metropolii Polskich alarmowała w tym tygodniu, że są duże problemy ze skompletowaniem składów obwodowych komisji wyborczych w miastach, a szefowa KBW Magdalena Pietrzak poprosiła samorządy o pomoc w ich uzupełnieniu o czym pisaliśmy TUTAJ 

Członkiem obwodowej komisji wyborzcej może być tylko osoba stale zamieszkująca na terenie województwa w którym działa komisja. Ograniczenia dotyczą też pokrewieństwa z kandydatami na radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta). Pokrewieństwo w stosunku do kandydata na radnego jest możliwe w obwodzie na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego albo tej samej JST, pod warunkiem, że obwodowa komisja wyborcza nie jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje osoba spokrewniona. W przypadku wyborów wójta osoby spokrewnione mogą być członkami komisji obwodowych tylko na obszarze innej JST. Jako pokrewieństwo Kodeks wyborczy definiuje osoby będące w stosunku do członka komisji "małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia".

Numery list

Także do poniedziałku 1 października komisarze wyborczy muszą przyznać numery list tym komitetom wyborczym, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.

PKW losowanie numerów list (dla komitetów które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw) przeprowadziła w środę 26 października. O czym pisaliśmy TUTAJ  Termin losowania numerów dla komitetów, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmików wojewódzkich upłynął 28 września.

js/woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-01 21:45:08
obserwator: Obwodowe komisje wciąż niepowołane!!! Niby kłopoty z powołaniem, a później po terminie kłopoty rozwiązują bo mają swoich. Znowu chcą umieścić tam ludzi z PiSu, czy o co chodzi?? Zgłaszaliśmy się do 21 września. Termin na powołanie był do 30 września (ok, niedziela więc do 1 listopada), a wciąż nie wiem czy mnie powołają czy nie. Lustrują nas w IPN? Ile to może trwać! Kto odpowie za przekroczenie terminów!

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25