facebook RSS # #

17.10.2019 23:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-09 15:42       aktualizacja: 2018-10-09 15:52       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Oświadczenie PKW. "Nie jesteśmy uprawnieni do oceny przepisów o zatrudnianiu pracowników samorządowych"

Oświadczenie PKW.
Fot. PAP/M.Kamiński
Osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, ale na karę inną niż kara pozbawienia wolności, będzie mogła kandydować w wyborach samorządowych w 2018 r. - poinformowała w oświadczeniu PKW. Komisja zastrzegła jednak, że nie jest władna do wydawania opinii w sprawie warunków zatrudnienia określonych w ustawie o pracownikach samorządowych. 

W związku z pytaniami w sprawie kandydowania w wyborach osób z wyrokami PKW wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że nie jest uprawniona do wydania oceny i zajmowania stanowiska w sprawach regulacji dotyczących warunków zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie wyboru, a także ewentualnego braku spójności przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów Kodeksu wyborczego.

„W wyborach do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) właściwymi do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów są gminne (miejskie) komisje wyborcze" - podkreśliła PKW.

Komisja przypomniała przy tym, że to terytorialna komisja wyborcza rozpatrując zgłoszenie kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązana jest sprawdzić w szczególności, czy zgłaszany kandydat posiada prawo wybieralności określone w Kodeksie wyborczym, tj. m.in. czy nie był skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 11 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego).

PKW zwróciła uwagę, że powyższy przepis ma zastosowanie także do osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Stanowisko to podzielił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt. II OSK 2276/15.

„Z powołanego przepisu wynika zatem, że osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, ale na karę inną niż kara pozbawienia wolności, będzie mogła kandydować w wyborach samorządowych w 2018 r." - napisano w oświadczeniu PKW.  

Ponadto PKW wyjaśniła, że w wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych wskazano, że sprawdzając spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 11 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego, terytorialna komisja wyborcza uznaje złożone przez kandydata oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności za wiarygodny dowód uprawniający do kandydowania.

W przypadku wątpliwości terytorialnej komisji kieruje ona pytanie do właściwego miejscowo punktu informacyjnego Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku otrzymania informacji potwierdzającej, że kandydat był skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia tej kandydatury.  

W oświadczeniu PKW zwróciła uwagę, że kwestia braku spójności przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu wyborczego powinna być poddana pod rozwagę ustawodawcy, który z kolei powinien dążyć do usunięcia ewentualnych niespójności i rozbieżności w systemie prawnym.

W poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin ocenił, że "nie ma żadnej możliwości, aby nawet w przypadku wygranej" obecna prezydent i zarazem kandydatka na prezydent Łodzi Hanna Zdanowska mogła "objąć skutecznie urząd prezydenta miasta Łodzi". Sasin zaapelował też o stanowisko PKW w tej sprawie.

Szef KSRM na konferencji powoływał się na ustawę o pracownikach samorządowych. Ustawa ta wprost stosuje się do wójta, burmistrza i prezydenta i stanowi, że prezydentem może być tylko osoba niekarana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i ścigane z oskarżenia publicznego

Hanna Zdanowska (PO) pod koniec września w sądzie II instancji została uznana winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera, za co skazano ją na 20 tys. zł grzywny.    


mp/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-10 10:56:10
ewa: Aby nie było krzyku totalnych, że łamana jest konstytucja, to na te parę dni zostawili P. Zdanowska na stanowisku. Przepis a zakazie objęcia stanowiska jest prosty i czytelny - przeczytajcie sami.
 
2018-10-10 08:57:16
ewa: Kodeks wyborczy umożliwia kandydowanie osobie skazanej na inną karę niż kara pozbawienia wolności. Sens kandydowania jest tylko wtedy, gdy to skazanie ulega zatarciu na dzień ślubowania - objęcia stanowiska burmistrza, prezydenta ponieważ art. 6 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych brzmi jasno: Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2018-10-10 08:56:16
zed: Wg interpretacji pana Sasina, urzednik, który np. nie przyjął mandatu i przegrał sprawe w sądzie też traci pracę, tak?
Jeśli jest tak jak twierdzi pan Sasin, to rodzi sie pytanie, dlaczego teraz, po prawomocnym wyroku na panią prezydent Zdanowską, nie został wprowadzony Komisarz? Co z decyzjami, które podejmuje obecnie?

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25