facebook RSS # #

19.06.2019 12:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-20 15:33       aktualizacja: 2018-12-20 15:36       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Sędzia kandydat. Czy sędzia może kandydować na prezydenta miasta?

Sędzia kandydat. Czy sędzia może kandydować na prezydenta miasta?
Fot.Fotolia
Sędziemu ubiegającemu się o mandat posła, senatora, albo radnego na czas kampanii wyborczej udziela się bezpłatnego urlopu; w przepisach nie ma jednak mowy o tym, co w przypadku gdy sędzia kandyduje na stanowisko prezydenta miasta. Taka sytuacja zaistniała w ostatnich wyborach samorządowych.

Według Krajowej Rady Sądownictwa, taki sędzia jeszcze przed kampanią wyborczą powinien rozważyć zrzeczenie się urzędu. KRS uznała bowiem, że sędzia pozostający w służbie czynnej nie może jednocześnie prowadzić kampanii wyborczej i sprawować wymiaru sprawiedliwości; w efekcie sędziowski rzecznik dyscyplinarny wszczął wobec sędziego postępowanie wyjaśniające.

Sprawę bada Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak przypomina, chodzi o sędziego Jarosława Gwizdaka, który kandydował na stanowisko radnego i jednocześnie prezydenta Katowic. W czerwcu 2018 r. sędzia powiadomił Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód o zamiarze startu w wyborach. Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, sędziemu ubiegającemu się o mandat posła, senatora, albo radnego udziela się na czas kampanii wyborczej bezpłatnego urlopu.

Ponieważ przepisy milczą o kandydowaniu sędziego na prezydenta miasta, Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód zwróciła się o wykładnię prawną do Krajowej Rady Sądownictwa.

Rada wskazała wówczas, że nie ma uprawnień do rozstrzygania, czy sędziemu przysługuje bierne prawo wyborcze w wyborach na urząd prezydenta miasta, ponieważ to gminna komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia i bada, czy są one zgodne z przepisami.

W efekcie - jak podaje RPO - sędzia Gwizdak zgłosił swoją kandydaturę komisarzowi wyborczemu, a prezes sądu udzieliła mu bezpłatnego urlopu. Sędzia nie zdobył ani mandatu radnego, nie został też wybrany na stanowisko prezydenta, po wyborach powrócił na stanowisko sędziego.

Obecnie jest prowadzone wobec niego postępowanie wyjaśniające. Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab dopytywany przez RPO co przemawiało za jego wszczęciem poinformował, że była to potrzeba "rozstrzygnięcia wątpliwości, podzielonych przez Krajową Radę Sądownictwa" ws. wykładni przepisu art. 98  par. 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Konkluzja stanowiska KRS głosiła bowiem, że nie jest wykluczone, iż prowadzenie przez sędziego aktywności publicznej w ramach kampanii związanej z kandydowaniem na prezydenta miasta "może narażać go na odpowiedzialność dyscyplinarną".

"Wydaje się również oczywiste, że sędzia pozostający w służbie czynnej nie może prowadzić kampanii wyborczej i sprawować wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym, w wypadku kandydowania na stanowiska niewymienione w art. 98 § 1 p.u.s.p., mając na uwadze art. 178 ust. 3 Konstytucji RP, mimo braku ustawowego obowiązku, zasadnym byłoby rozważenie możliwości zrzeczenia się przez sędziego urzędu przed rozpoczęciem kampanii wyborczej" - głosi stanowisko KRS przytaczane przez Rzecznika.

Jarosław Gwizdak kandydował z komitetu Prawo do Katowic, zdobył 12,5 tys. głosów, co stanowiło nieco ponad 10 proc. poparcia.

js/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25