facebook RSS # #

20.08.2017 17:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 

Gorące tematy:

Zapraszamy Państwa do forum Czytelników.
Głos zabrać można na forum ogólnym, które dostępne jest poniżej oraz na forach tematycznych, które wyszczególnione są po lewej stronie. Można do nich wejść, klikając w odpowiedni guzik.
Pisząc komentarz, nie trzeba się logować, konieczne jest natomiast przepisanie kodu z obrazka. Do forów przypisywane są też komentarze spod artykułów w Serwisie Samorządowym.
Zachęcamy do zabierania głosu!

FORUM FINANSÓW

Zabierz głos

 
2017-08-02

pablo:

Oczywiście że waluty wirtualne dla Państwa czy NBP nie są i nigdy NIE BĘDĄ środkiem płatniczym pytanie tylko dlaczego?!?!?! Wystarczy zgłębić troszkę wiedzę np o wirtualnej walucie bitcoin (http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/co-to-jest-bitcoin) i mniej więcej na początku dowiemy się jak działa ta waluta i że żadne państwo, żadni politycy czy ludzie, żadne NBP, nie ma i nie będzie miało nad nią nigdy kontroli, to waluta z otwartym kodem źródłowym, jest walutą tworzoną i utrzymywaną przez ludzi dla ludzi, nikt jej nie kontroluje ani nie sprawuję nad nią władzy, nie ma zarządcy czy właściciela, nikt też bezpośrednio nie czerpie z niej zysków. Właśnie dlatego Państwom politykom czy jak u nas NBP nie podobają się te waluty bo nie mają na nie żadnego wpływu ani nie mogą ich "tknąć". Ale jak to y każdzm środkiem płatniczym czy zaakceptowanym przez NBP czy nie zawsze można być oszukanym i to tu jest największy problem bo Państwa ani żadne instytucje nie chronią własnych obywateli tworząc odpowiednie prawa przed chroniące przed oszustami. To wygląda tak jedni Państwo i tworzący prawo robią wszystko aby COŚ uszczelnić oszustwa a ludzie wymyślają coraz to nowsze oszustwa (np.AmberGold). Państa reagują z DUUUUUUUUUŻYM opóźnieniem na wszelkie oszustwa więc dlatego oszustwa często się oszukującym opłacają. I ta cała machina zatacza jedno wielkie koło.
 
Komentarz do depeszy: Wirtualna waluta. NBP:
2017-07-07

b.wójt:

Wskaźnik dochodowości na głowę statystycznego mieszkańca gminy/powiatu nie odzwierciedla sytuacji ekonomicznej jst. Jest to czysta statystyka... Są takie gminy statystycznie biedne, które maksymalnie korzystały ze środków marszałka województwa i w minionych latach wykonały drogi, wodociągi i kanalizacje w 100%, a gminy z wyższym wskaźnikiem "G" nie mogą się z tymi inwestycjami uporać, bo nie mogą korzystać z pomocy finansowej marszałka czy UE. Jest to zły pomysł, by wskaźnik"G" decydował o pomocy finansowej dla jst. Ten pomysł pogłębi różnice rozwojowe gmin i nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem Polski.


 
były wójt
2017-06-29

nieracjonalny samorządowiec:

przychodzi inspektor RIO do małej gminy i uzna za nieracjonalne budowanie kanalizacji do pięciu domów....może?może!!!


 
gospodarność
2017-06-14

Tomasz Wojtania:

Zastanawiam się,czy ktokolwiek kto robi szum wokół zmian ustawy o RIO przeczytał te zmiany? I szczerze w to wątpię. Przecież zgodnie z nowymi przepisami kontrola gospodarki finansowej jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–6, w zakresie tytułów określonych w art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium gospodarności. A zatem nowe przepisy dotyczą: 1) jednostek samorządu terytorialnego; 1a) związków metropolitalnych; 2) związków międzygminnych; 3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów; 4) związków powiatów; 4a) związków powiatowo-gminnych; 5) stowarzyszeń powiatów; 6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych; i obejmują zgodnie z art. 72 ustawy o finansach sposób liczenia państwowego długu publicznego Zgodnie z art 72 UOFP państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek; 3) przyjętych depozytów; 4) wymagalnych zobowiązań: a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem. To co wygadują posłowie to czysta propaganda...przecież kryterium gospodarności obejmuje analizę kontrolowanej działalności pod kątem gospodarności która ma wskazać, czy pieniądze wykorzystywane były oszczędnie i wydajnie, a nakłady były proporcjonalne do uzyskanych efektów i czy nie doszło do zbędnego zadłużenia państwa. W razie stwierdzenia szkód kontrolerzy sprawdzają, czy zostały wykorzystane wszelkie możliwości, aby im zapobiec lub ograniczyć ich wielkość. Przecież dług publiczny obejmuje samorządy.
 
Komentarz do depeszy: RIO a konstytucja. Posłowie wzywają premier do wycofanie zmian ustawy o RIO
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 
  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.22