Ranking biedy. Przypominamy zestawienie dochodów gmin z podatków

Nie możemy kupić komputera do urzędu gminy, mamy 10-letnie - mówi wójt Smołdzina Arkadiusz Walach. Gmina zajmuje 1800. miejsce pod względem dochodów w podatków

Walach walczy o udział gmin w dochodach parków narodowych, o czym zamierza powiedzieć premier Ewie Kopacz podczas spotkania w środę. Premier zaprosiła wójta na rozmowę, kiedy przebywała w Słupsku.

Powiedziała wtedy, że "umówiła się na spotkanie w Warszawie z bardzo wyjątkową osobą". - To jest wójt gminy Smołdzino, która jest wyjątkowo biedną gminą - stwierdziła.

Arkadiusz Walach winą za trudną kondycję finansową samorządu obarcza park narodowy, który zajmuje dwie trzecie powierzchni gminy.

- Nie możemy kupić komputera do urzędu gminy, mamy 10-letnie - mówi Walach. Jak dodaje, wyposażenie urzędu w obecne komputery zawdzięcza sprawnemu informatykowi, który pozyskuje sprzęt z innych gmin, które się go pozbywają. - Jesteśmy zwijającą się gminą - deklaruje wójt.

Smołdzino jest gminą wiejską  położoną w powiecie słupskim w województwie pomorskim. Według danych za 2013 r. Smołdzino z dochodem 781,92 zajmuje 1800. miejsce w rankingu zamożności gmin. Średnia krajowa jest niemal dwukrotnie wyższa.

Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, tzw. wskaźnik gminny Gg, oszacowano w 2014 r. na 1 358,98 zł.

Najwyższe wpływy z podatków per capita osiągnęła gmina wiejska Kleszczów (Łódzkie), która tradycyjnie prowadzi w rankingach zamożności samorządów. Na jednego mieszkańca przypada tam 33 560,89 zł dochodu z podatków.

To blisko 25-krotnie więcej niż średnia krajowa i niemal 100- krotnie (dokładnie 98- krotnie) więcej niż najniższy zanotowany wynik, który należy do gminy wiejskiej Łukowica (Małopolskie), gdzie podatki to 343,59 zł na głowę mieszkańca.

Dzieląc sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę mieszkańców otrzymuje się wskaźnik G, który stanowi podstawę do obliczenia subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu państwa. W przypadku gmin przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin

Opublikowano: 2015-06-30 15:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.