Nie ma możliwości. Rządowy program nie ochroni urzędnika - mówi wiceminister

Resort pracy nie widzi konieczności tworzenia rządowego programu zapewniającego bezpieczeństwo pracowników socjalnych - poinformowała wiceminister pracy Elżbieta Seredyn.

Wiceminister pracy odpowiadając na poselską interpelację podkreśliła, że „resort pracy w chwili obecnej nie widzi konieczności, a także możliwości prawnych tworzenia rządowego programu zapewniającego bezpieczeństwo pracowników socjalnych bowiem art. 24 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że Rada Ministrów może przyjąć program „...mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych...".

Jednakże w tym zapisie w ocenie resortu pracy i polityki społecznej, nie mieści się możliwość zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej."

O wprowadzenie rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom ośrodków pomocy społecznej zaapelował w imieniu samorządowców poseł Michał Orzechowski.

W interpelacji skierowanej do ministra pracy parlamentarzysta podkreślił, że wsparcie finansowe z takiego programu powinno zostać przeznaczone m.in. na zakup instalacji i modernizację monitoringu wizyjnego działającego na terenie OPS-ów, a także na szkolenia pracowników oraz zakup i instalację alarmów.

Jego zdaniem dodatkowym zabezpieczeniem byłoby współdziałanie ośrodków pomocy z policją w zakresie ochrony pracowników socjalnych.

Powołując się na rozmowy z samorządowcami Orzechowski wskazał, że pracownicy ośrodków pomocy społecznej mają coraz częściej do czynienia z zachowaniami agresywnymi. Według niego pracownicy socjalni, którymi są w większości kobiety, boją się wychodzić do pracy w terenie, pracują w ciągłym napięciu psychicznym.

W odpowiedzi wiceminister Seredyn poinformowała, że ministerstwo pracy na bieżąco monitoruje kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników pomocy społecznej.

- Wszelkie informacje o aktach agresji, w tym także słownych, skierowanych przeciwko pracownikom jednostek pomocy społecznej są przekazywane do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) - podkreśliła.

Dodała, że do dnia 22 lipca br. zostało zgłoszonych 57 takich przypadków i w większości dotyczyły gróźb słownych, ubliżania bądź innego agresywnego zachowania. Wiele z tych przypadków zostało zgłoszonych do właściwych służb tj. Policji, Straży Miejskiej lub Prokuratury.

Odnosząc się do kwestii wsparcia finansowego na zakup instalacji, modernizacji monitoringu wizyjnego, zakup i instalację alarmów Seredyn przypomniała, że ośrodki pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi samorządów terytorialnych i to od decyzji samorządu zależy możliwość ewentualnego dokonanie zakupu stosownego, niezbędnego sprzętu oraz instalacji dla ośrodka pomocy społecznej danej gminy.

Jednocześnie wiceminister poinformowała, że resort pracy podejmuje liczne inicjatywy mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pracowników OPS-ów. Jedną z nich były rozmowy z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, w wyniku których w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powstał materiał szkoleniowy w dotyczący szkoleń pracowników pomocy społecznej w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Materiał ten był podstawą do podjęcia współpracy pomiędzy Komendami Wojewódzkimi Policji a Wydziałami Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich w sprawie organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Szkolenia te mają się rozpocząć w najbliższym czasie.

Wiceminister poinformowała też o komisyjnym projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (Druk Sejmowy 3473), który pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w środowisku, szczególnie w środowiskach, które w ocenie pracowników socjalnych mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Chodzi o możliwość przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego przez dwóch pracowników socjalnych lub w asyście policjantów. Obecnie projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej znajduje się na etapie prac Senatu.

O potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej zaczeto mówić po tragicznym ataku, do którego doszło pod koniec 2014 r. w Makowie koło Skierniewic. 62-letni mężczyzna oblał benzyną pracowników ośrodka i podpalił. Dwie urzędniczki zmarły.

Po tych wydarzeniach minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz w piśmie, które trafiło do samorządów, zaapelował o poprawę bezpieczeństwa pracowników OPS. Przyznał, że do ministerstwa docierają informacje o ich zastraszaniu i wymuszaniu większych świadczeń.

mp/Serwis Samorządowy PAP

Opublikowano: 2015-08-25 16:59

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.