Ranking małolatów. Za GUS publikujemy zestawienie liczby dzieci w gminach

Gdzie mamy najwięcej dzieci?  W 29 gminach więcej niż co czwarty obywatel nie ukończył 18. roku życia. W tej statystyce prowadzi małopolska gmina wiejska Słopnice.

Z 29 gmin o najwyższym udziale ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) w ogóle ludności 27 to gminy wiejskie, dwie pozostałe to gminy miejsko-wiejskie - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.

Na szczycie tego zestawienia znalazła się gmina Słopnice (woj. małopolskie), w której 1925 mieszkańców nie ukończyło 18. roku życia, co sprawia, że w momencie zbierania danych przez GUS niepełnoletnich było 29,6 proc. tamtejszej społeczności.

Następne w kolejności są dwie pomorskie gminy wiejskie: Sierakowice (28,4 proc.) i Stężyca (28,1 proc.). Pierwsze w zestawianiu miasto to podwarszawskie Ząbki, gdzie nieletni stanowili 24,2 proc. mieszkańców.

>>>>>>ZOBACZ CAŁY RANKING


Z kolei najniższy w kraju odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w Sopocie (12 proc.) oraz dwóch podlaskich gminach wiejskich: Czyże (11,9) oraz Dubicze Cerkiewne (9,9 proc.)

Według danych GUS w 2014 r. w Polsce było 6,94 mln osób poniżej 18. roku życia, co stanowiło 18 proc. populacji kraju.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

Poniżej zestawienie 2479 gmin na podstawie danych GUS (od 1 stycznia 2015 r. w związku z połączeniem Zielonej Góry w Polce jest 2478 gmin). Szczegółowy ranking w załącznikach w pięciu częściach.


gminy miejskie (1)
gminy wiejskie (2)
gminy miejsko-wiejskie (3)


Lp.

Kod

Jednostka terytorialna

w wieku przedprodukcyjnym

w wieku przedprodukcyjnym

ogółem

2014

2014

osoba

%

1

2122207112

Słopnice (2) *

1925

29,6

2

6224005042

Sierakowice (2)

5344

28,4

3

6224005062

Stężyca (2)

2822

28,1

4

6224005032

Przodkowo (2)

2378

27,4

5

6224015072

Luzino (2)

4137

27,3

6

2122210082

Łabowa (2)

1583

27,1

7

6224015092

Szemud (2)

4408

26,9

8

6224015062

Linia (2)

1641

26,7

9

6224005012

Chmielno (2)

1939

26,2

10

2122207062

Laskowa (2)

2088

26,2

….

2477

6224364011

Sopot (1)

4535

12,0

2478

3203805042

Czyże (2)

259

11,9

2479

3203805052

Dubicze Cerkiewne (2)

160

9,9


Ranking "Dzieci w gminach" część 1. (1-499)

Ranking "Dzieci w gminach" część 2. (500-999)


Ranking "Dzieci w gminach" część 3. (1000-1499)


Ranking "Dzieci w gminach" część 4. (1500-1999)

Ranking "Dzieci w gminach" część 5. (2000-2479)


Opublikowano: 2016-02-02 16:48

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.