22 kategorie. Tabela wynagrodzeń zasadniczych pracowników samorządowych

Starszy specjalista przed inspektorem, referent za informatykiem. W związku z kolejnymi pytaniami Czytelników przypominamy tabelę wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych z podziałem na 22 kategorie.

Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów. Tabela dotycząca pracowników zatrudnionych: w urzędach gmin, starostwach powiatowych i m.in.  urzędach marszałkowskich zawiera 22 kategorie zaszeregowania.

Zgodnie z  rozporządzeniem stanowisko sekretarza gminy zaszeregowano do kategorii 17., w której minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2 000 zł. Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego głównego specjalisty ustanowiono na poziomie 1 500 zł (kategoria 12.). W tej samej grupie znalazł się inspektor. Starszy specjalista (11. kategoria) bez dodatków nie może zarabiać mniej niż 1 450 zł, natomiast podinspektor, informatyk i specjalista (10. kategoria) mniej niż 1 400 zł.

Referenta zaszeregowano do 9. kategorii z minimalną pensją zasadniczą na poziomie 1 350 zł. Młodszy referent to 8. kategoria i wynagrodzenie zasadnicze wynoszące minimum 1 300 zł.  

Wynagrodzenie za pracę w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w JST, jest świadczeniem niejednolitym. Składa się ono ze zmiennej liczby składników o różnym charakterze. Obok wynagrodzenia zasadniczego są to np. dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, premie i nagrody.

Dopiero zsumowanie składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego. (Bez związku z minimalną pensją pozostają: nagroda jubileuszowa, odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych).

/kic/Serwis Samorządowy PAP
Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

 

 

I

1 100

II

1 120

III

1 140

IV

1 160

V

1 180

VI

1 200

VII

1 250

VIII

1 300

IX

1 350

X

1 400

XI

1 450

XII

1 500

XIII

1 600

XIV

1 700

XV

1 800

XVI

1 900

XVII

2 000

XVIII

2 200

XIX

2 400

XX

2 600

XXI

2 800

XXII

3 000

 

 

 

W urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach  marszałkowskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Stanowisko

 

Minimalny poziom

 

 

 

 

 

wynagrodzenia

 

 

 

 

 

zasadniczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowiska kierownicze
urzędnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Naczelnik (kierownik, dyrektor)

 

XV

 

 

 

wydziału (biura, departamentu)

 

 

 

 

 

(jednostki równorzędnej),

 

 

 

 

 

rzecznik prasowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

główny księgowy,

 

 

 

 

 

audytor wewnętrzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspektor kontroli dokumentacji

 

 

 

 

 

geodezyjnej i kartograficznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kierownik referatu (jednostki

 

XIII

 

 

 

równorzędnej),

 

 

 

 

 

pełnomocnik do spraw ochrony

 

 

 

 

 

informacji niejawnych,

 

 

 

 

 

zastępca naczelnika (kierownika,

 

 

 

 

 

dyrektora) wydziału (biura,

 

 

 

 

 

departamentu) (jednostki

 

 

 

 

 

równorzędnej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Zastępca głównego księgowego

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowiska urzędnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Radca prawny

 

XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Główny specjalista

 

XII

 

 

 

 

główny specjalista ds. BHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Inspektor

 

XII

 

 

 

4

Starszy specjalista,

 

XI

 

 

 

 

starszy informatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starszy specjalista ds. BHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starszy geodeta,

 

 

 

 

 

 

starszy kartograf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Podinspektor,

 

 

 

 

 

 

informatyk

 

 

 

 

 

 

geodeta,

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kartograf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Specjalista

 

X

 

 

 

 

specjalista ds. BHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Samodzielny referent

 

IX

 

 

 

8

Referent prawny

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Referent prawno-administracyjny

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Referent,

 

IX

 

 

 

 

kasjer,

 

 

 

 

 

 

księgowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Młodszy referent,

 

VIII

 

 

 

 

młodszy księgowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pracownik II stopnia wykonujący

 

XII

 

 

 

 

zadania w ramach robót

 

 

 

 

 

 

publicznych lub prac

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

interwencyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Pracownik I stopnia wykonujący

 

X

 

 

 

 

zadania w ramach robót

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

publicznych lub prac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interwencyjnych

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kierownik warsztatu,

 

 

 

 

 

 

kierownik stacji obsługi

 

X

 

 

 

 

kierownik biblioteki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Zastępca kierownika warsztatu,

IX

 

 

zastępca kierownika stacji obsługi,

 

 

 

kierownik garażu

 

 

 

 

 

 

 

starszy bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

5

Zaopatrzeniowiec

VIII

 

6

Kierownik magazynu,

 

 

 

kierownik hali maszyn

 

 

 

 

 

 

 

maszynistka klasy mistrzowskiej,

IX

 

 

dyspozytor taboru

 

 

 

samochodowego,

 

 

 

kontroler techniczny

 

 

 

 

 

 

 

sekretarka

 

 

 

 

 

 

7

Kierownik kancelarii głównej,

VIII

 

 

kierownik kancelarii tajnej,

 

 

 

kierownik archiwum,

 

 

 

kierownik centrali telefonicznej

 

 

 

 

 

 

 

kancelista,

VII

 

 

młodszy kancelista

 

 

 

 

 

 

 

starszy magazynier,

VIII

 

 

intendent,

 

 

 

starsza maszynistka

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

8

Archiwista,

VII

 

 

starszy archiwista

 

 

 

magazynier,

 

 

 

starsza telefonistka,

 

 

 

maszynistka,

 

 

 

teletypistka

 

 

 

 

 

 

9

Telefonistka

V

 

10

Pomoc administracyjna

III

 

11

Opiekun dzieci i młodzieży

I

 

 

(w czasie przewozu do i ze szkoły)

 

 

 

 

 

 

12

Kierowca autobusu

X

 

 

 

 

 

 

rzemieślnik specjalista

 

 

 

 

 

 

13

Kierowca samochodu ciężarowego

IX

 

 

 

 

 

 

mechanik samochodowy,

 

 

 

maszynista offsetowy,

 

 

 

kserografista

 

 

 

 

 

 

14

Konserwator,

VIII

 

 

rzemieślnik wykwalifikowany,

 

 

 

ślusarz-spawacz,

 

 

 

elektryk,

 

 

 

stolarz,

 

 

 

tapicer,

 

 

 

szklarz,

 

 

 

malarz,

 

 

 

introligator,

 

 

 

palacz c.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kierowca samochodu osobowego

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Operator urządzeń powielających

 

VI

 

 

17

Robotnik gospodarczy

 

V

 

 

18

Portier,

 

IV

 

 

 

szatniarz,

 

 

 

 

 

dozorca,

 

 

 

 

 

dźwigowy,

 

 

 

 

 

woźny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Sprzątaczka

 

III

 

 

20

Goniec

 

II

 

 

                                   

 

 Opublikowano: 2016-02-17 15:15

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.