Nowa Akademia. „Przykłady Dobrych Praktyk” pomogą w zarządzaniu gminą

Uniwersytet Łódzki zainicjował nową serię publikacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Finanse samorządowe, usługi publiczne czy gospodarka przestrzenna to niektóre tematy dla jst. Wszystkie książki zawierają opisy dobrych praktyk.

Tematy poruszane w artykułach dotyczą aktualnej wiedzy na temat organizacji, funkcjonowania i rozwoju samorządności terytorialnej. Autorzy gwarantują, że ich publikacje będą źródłem informacji przydatnych do podnoszenia standardów działania samorządu.

Problematyka jest szeroka, zawiera m.in. zagadnienia natury gospodarczej, społecznej oraz związane z samorządowym zarządzaniem publicznym. Publikacje opracowane są w sposób przystępny dla zróżnicowanego grona odbiorców i zawierają przykłady dobrych praktyk dotyczących działalności jst.

Seria jest adresowana do pracowników i kierowników urzędów administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz liderów i działaczy organizacji pozarządowych.

Jej potencjalnymi odbiorcami są również nauczyciele akademiccy kształcący w zakresie polityki społecznej, gospodarki przestrzennej, regionalistyki, europeistyki, zarządzania w administracji publicznej, socjologii, a także studenci tych kierunków.

Wszystkie publikacje są dostępne w księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego www.ksiegarnia.uni.lodz.pl, w księgarniach PWN oraz w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT.

Publikujemy słowo wstępne Justyny Przywojskiej, koordynatora serii wydawniczej „Akademia Samorządowa. Przykłady Dobrych Praktyk”.


Szanowni Państwo,
z przyjemnością zapraszam do lektury publikacji i artykułów o profilu naukowym i profesjonalnym, prezentowanych w ramach innowacyjnej serii wydawniczej „Akademia Samorządowa. Przykłady Dobrych Praktyk”.
Obserwowany w Polsce od 1989 roku proces zmian demokratyzacyjnych, w tym przede wszystkim decentralizacji w wymiarze administracyjnym, politycznym i ekonomicznym, a także postępujący równocześnie proces integracji w ramach Unii Europejskiej, spowodowały, że umacnianie instytucji samorządu terytorialnego stało się wyzwaniem dla nauki i praktyki.

Sprawność administracji samorządowej, profesjonalizm jej kadr, rozwój społeczno-gospodarczy oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego to z pewnością wyzwania współczesności, którym muszą sprostać samorządy terytorialne. Rodzi to zapotrzebowanie na nowe kompetencje i wiedzę branżową.

„Akademia Samorządowa. Przykłady Dobrych Praktyk” to pierwsza profesjonalna seria wydawnicza poświęcona szeroko rozumianej problematyce działalności samorządu terytorialnego i odpowiadająca na powyższe potrzeby.
Przygotowana jest zarówno przez praktyków, jak i naukowców. Grono eksperckie reprezentowane jest m.in. przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziałów Zarządzania oraz Socjologiczno-Ekonomicznego – od lat specjalizujących się w badaniach nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz prowadzących szkolenia i zajęcia dydaktyczne z tej dziedziny.

Seria jest adresowana do pracowników i kierowników urzędów administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz liderów i działaczy organizacji pozarządowych. Jej potencjalnymi odbiorcami są również nauczyciele akademiccy kształcący w zakresie polityki społecznej, gospodarki przestrzennej, regionalistyki, europeistyki, zarządzania w administracji publicznej, socjologii, a także studenci tych kierunków.

Ideą przewodnią serii jest gromadzenie i upowszechnianie fachowej oraz aktualnej wiedzy na temat organizacji, funkcjonowania i rozwoju samorządności terytorialnej. Dokładamy wszelkich starań, by nasze publikacje stanowiły użyteczne źródło informacji przydatnych do podnoszenia standardów działania samorządu terytorialnego w Polsce. Problematyka, którą proponujemy Czytelnikom jest szeroka – mieści w sobie zarówno zagadnienia natury gospodarczej, społecznej, jak również samorządowego zarządzania publicznego. Publikacje opracowane są w sposób przystępny dla zróżnicowanego grona odbiorców, a wydawca dokłada wszelkich starań, by skutecznie promować przykłady dobrych praktyk dotyczących działalności samorządów terytorialnych.

Książki, które ukazują się w ramach serii wydawniczej „Akademia Samorządowa. Przykłady Dobrych Praktyk” analizują problemy organizacyjne i prawne z takich obszarów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji samorządowej, finanse samorządowe, usługi publiczne, gospodarka samorządu terytorialnego, gospodarka przestrzenna, ekologia, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, zarządzanie publiczne, lokalna polityka społeczna i pomoc społeczna, partycypacja społeczna, społeczeństwo informacyjne, planowanie i zarządzanie strategiczne, rozwój lokalny i regionalny, rewitalizacja miast i działania promocyjne w samorządzie terytorialnym.

Jednym z celów działania serii wydawniczej jest stałe i responsywne kształtowanie oferty publikacji, które odpowiadają na faktyczne zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego i poruszają najbardziej aktualne problemy i zagadnienia. Cel ten realizujemy poprzez współpracę z szerokim gronem ekspertów, zarówno teoretyków, jak i praktyków – przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, konsultantów i ekspertów zajmujących się doradztwem na rzecz samorządów.

Oferowane przez nas publikacje stanowią inspirujące źródło dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, które z pewnością pomogą czytelnikom kreatywnie realizować zadania w ramach lokalnych i regionalnych polityk szczegółowych, by sprostać wyzwaniom wynikającym z aktualnych trendów społecznych i gospodarczych.

Jako koordynator serii wydawniczej „Akademia Samorządowa. Przykłady Dobrych Praktyk”, serdecznie zapraszam do współpracy ekspertów, naukowców i praktyków zainteresowanych problematyką samorządności terytorialnej. Równocześnie życzę naszym Czytelnikom ciekawej i inspirującej lektury.
Justyna Przywojska

Justyna Przywojska – adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie zarządzania publicznego, zarządzania strategicznego w samorządzie terytorialnym, lokalnej polityki społecznej, rozwoju i rewitalizacji miast. Od 10 lat wykonawca projektów badawczych w obszarze samorządności terytorialnej i problemów społecznych. Autorka i współautorka 40 publikacji naukowych. Jest kierownikiem podyplomowego studium „Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji”. W 2014 roku koordynowała Program Rewitalizacji Społecznej „Społecznie aktywni – by żyło się lepiej”. W latach 2011-2014 przewodnicząca rady nadzorczej spółki komunalnej. Od 2007 r. sekretarz łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Źródło: Uniwersytet Łódzki
Kkż/Serwis Samorządowy PAP

Opublikowano: 2016-06-17 12:46

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.