Budżet inaczej. Możliwość zgłaszania inwestycji przez miejską platformę internetową

W zmienionej formule ruszył budżet obywatelski Płocka. Zwiększono wartość inwestycji dla jednego osiedla i wprowadzono listy rankingowe decydujące o wyborze tego typu zadań.

Nowości mają zachęcić mieszkańców do udziału w piątej edycji projektu.

Wśród nowych rozwiązań będzie też dodatkowa możliwość zgłaszania inwestycji, w tym także ogólnomiejskich, poprzez miejską platformę internetową.

 Łączna kwota na realizację płockiego budżetu obywatelskiego na 2017 r., podobnie jak poprzednio, to 5 mln zł, z czego 2 mln przeznaczone zostaną na zadania ogólnomiejskie, a 3 mln zł na zadania osiedlowe wybrane z dwóch list rankingowych – każda będzie miała pulę środków po 1 mln 500 tys. zł.

Ostateczny wybór projektów osiedlowych uzależniony będzie od uzyskania najlepszego wyniku, przy minimum 50 głosach na jedno zadanie, w ramach poszczególnych list rankingowych, aż do wyczerpania puli ich środków, przy czym priorytetowy będzie wynik z listy pierwszej.

- W przypadku projektów osiedlowych chcemy wprowadzić pewnego rodzaju rywalizację, by zainteresowanie tą kategorią inwestycji było większe. Nie chcemy dyskryminować osiedli o mniejszej liczbie mieszkańców. Stąd lista z procentowym stosunkiem głosów. Jednocześnie chcemy, by jak największa liczba osób wzięła udział w głosowaniu – dodał prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Mieszkańcy Płocka mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2017 r. od środy do 15 sierpnia – specjalne formularze można wypełnić i przesłać drogą internetową albo pocztą tradycyjną lub wrzucić do urn w Urzędzie Miasta.

Do każdego projektu musi zostać dołączona lista z podpisami poparcia: 30 w przypadku inwestycji o charakterze ogólnomiejskim, a 15 w przypadku zadań o charakterze osiedlowym. To nowe, mniejsze progi, gdyż rok wcześniej dla projektów ogólnomiejskich wymagana była liczba 50 podpisów poparcia, a 25 dla osiedlowych.

Głosowanie potrwa od 17 września do 2 października w wyznaczonych punktach w mieście, bądź poprzez platformę internetową lub smsy. Zgłaszać projekty i głosować może każdy mieszkaniec miasta, który ukończył w wyznaczonym terminie 16 lat. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 października.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
wk/Serwis Samorządowy PAP

 Opublikowano: 2016-06-29 10:53

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.