R jak region. Zapraszamy do Poradnika Beneficjenta Funduszy Europejskich

Z punktu widzenia jst, jako potencjalnych beneficjentów unijnych funduszy, największy wachlarz działań oferują regionalne programy operacyjne.

Piszemy o tym obszernie w dwóch częściach naszego poradnika „Leksykon Beneficjenta Funduszy Europejskich”. Poradnik dostępny jest na naszej stronie internetowej w ramach Biblioteki Samorządowej Akademii Finansów:
Poradnik beneficjenta cz. 1
Poradnik beneficjenta cz.2

W stosunku do poprzedniego okresu programowania 2007-2013 nowością jest dwufunduszowość obecnych programów regionalnych – środki pochodzić będą zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Takie rozwiązanie ma zwiększyć komplementarność i efektywność podejmowanych działań oraz bardziej powiązać projekty infrastrukturalne i "miękkie".

Kolejną nowością w stosunku do poprzedniej perspektywy jest wzmocnienie wymiaru terytorialnego RPO, którego celem jest stymulowanie rozwoju zrównoważonego wszystkich regionów w oparciu o ich mocne strony.

 Jego zastosowanie na poziomie poszczególnych województw przejawia się w praktyce, m.in. poprzez:

- uwzględnienie potrzeb i potencjałów szczególnych terytoriów, w tym zwłaszcza obszarów, które należy priorytetowo wspierać (tzw. obszary strategicznej interwencji);

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – nowe narzędzie ułatwiające zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. To nowy sposób współpracy samorządów, w którym miasta i otaczające je gminy oraz władze województwa wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania.

Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – działania oparte o strategie odpowiadające na lokalne potrzeby.Opublikowano: 2016-07-11 14:59

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.