Lekcje odgórne. Wyniki ankiety: czy jesteś za scentralizowaniem oświaty?

Za finansowanie oświaty i program nauczania powinno odpowiadać państwo. Natomiast jeśli chodzi o podległość placówek edukacyjnych pod względem administracyjnym zdania Czytelników są podzielone. Publikujemy wyniki ankiety Czy jesteś za scentralizowaniem oświaty?.

Jak wynika z przeprowadzonej przez Serwis Samorządowy PAP sondy, opinie co do podległości szkół pod względem administracyjnym są podzielone. Ponad połowa ankietowanych - 51,5 proc. uważa, że za placówki oświatowe musi odpowiadać państwo. Natomiast 47,3 proc. zapytanych twierdzi, że to zadanie samorządów.

                       Pyt. Szkoły powinny podlegać pod względem administracyjnym...

Jeśli chodzi o kwestie związana z programem nauczania, tu zdecydowana większość badanych opowiada się za tym, by pozostał on w gestii państwa. Jedynie 4,3 proc. uważa, że za materiał, jaki powinien przyswoić każdy uczeń muszą być odpowiedzialne jednostki samorządu terytorialnego.

Nieliczna grupa ankietowanych wskazała, aby to nauczyciele i kuratoria poniosły odpowiedzialność za program nauczania.

Pojawiły się również propozycje współpracy między państwem, samorządami i szkołami.

„Państwo określa niezbędne minimum materiału, które finansuje w całości, natomiast jst rozwija program o dodatkowe treści, również je finansując”- zaproponował jeden z badanych.

Znaczna większość spytanych o finansowanie oświaty uważa, że powinno być za nią odpowiedzialne państwo.
Tylko 6,4 proc. wskazało, że to osoby prywatne muszą pokrywać koszty związane z edukacją. Tyle samo badanych podało organizacje pozarządowe. W tym pytaniu pojawiły się również koncepcje finasowania oświaty przez samorządy.

Natomiast niewielka grupa badanych, zaproponowała, aby jst pokrywały jedynie koszty inwestycji oświatowych.

Pyt. Kto powinien finansować oświatę? 

W ankiecie Czy jesteś za scentralizowaniem oświaty? wzięło udział 328 osób. Większość ankietowanych to pracownicy urzędów samorządów terytorialnych. Swoją opnie wyraziły również osoby zatrudnione w placówkach oświatowych oraz rodzice.

Jm/Serwis Samorządowy PAP


Opublikowano: 2016-09-09 16:26

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.