Idą podwyżki. Publikujemy tabelę wynagrodzeń zaproponowaną przez MRPiPS

Ujednolicenie tabel z kategoriami zaszeregowania, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz zmianę zasad przyznawania dodatku funkcyjnego – przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Projekt rozporządzenia, który powstał w ministerstwie pracy, wprowadza ujednoliconą tabelę wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W projekcie przewidziano ponadto podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Obecne kwoty obowiązują od 2009 r. i w pierwszej kat. zaszeregowania wynoszą 1,1 tys. zł w obu tabelach, które mają zostać scalone.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że uwzględniając ustaloną na 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 tys. zł, zaproponowano, aby kwota wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosiła 1,7 tys. zł. Stanowi to ok. 85 proc. pensji minmalnej w 2017 r.

Po wejściu w życie rozporządzenia zamieni się dotychczasowa forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania m.in. wicemarszałkowi, zastępcy wójta i skarbnikowi.

Aktualny model procentowy zostanie zastąpiony przez kwotowy. Jak podkreśliło ministerstwo pracy, ma to zapobiec automatycznemu wzrostowi indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kat. zaszeregowania. Obecnie bowiem przewidzianych jest dziewięć stawek dodatku funkcyjnego, które wynoszą od 40 do 250 proc. najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Kwoty dodatku w poszczególnych stawkach mają pozostać na dotychczasowym poziomie.

Resort pracy proponuje również uzupełnienia wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych takich jak: projektant systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, programista, analityk, konsultant, a także o stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego.

W projekcie rozporządzenia ujednolicono również kategorie zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki, z uwagi na fakt, że minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska jest obecnie zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna).

Resort pracy zwrócił uwagę, że w 2009 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie, minimalne wynagrodzenie zasadnicze określone w pierwszej kategorii zaszeregowania (1,1 tys. zł) stanowiło 86,2 proc. obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 276 zł). Obecnie kwota ta stanowi 59,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 zł), natomiast w 2017 r. byłoby to tylko ok. 55 proc.

Autorzy projektu rozporządzenia proponują, by nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017.

mp/kic/Serwis Samorządowy PAP

TABELA Z NOWYMI STAWKAMI

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

 

 

I

1 700

II

1 720

III

1 740

IV

1 760

V

1 780

VI

1 800

VII

1 820

VIII

1 840

IX

1 860

X

1 880

XI

1 900

XII

1 920

XIII

1 940

XIV

1 960

XV

1 980

XVI

2 000

XVII

2 100

XVIII

2 200

XIX

2 400

XX

2 600

XXI

2 800

XXII

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opublikowano: 2016-12-01 15:48

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.