Wzory uchwał. Materiały informacyjne ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wzór uchwały, jaką mają przyjąć samorządy w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. 

„Odpowiadając na Państwa prośbę przygotowaliśmy materiały informacyjne dedykowane samorządom, w tym m.in. przykładową uchwałę (tzw. specuchwałę) w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz terminarz działań związanych z wdrażaniem reformy”- informuje szefowa resortu edukacji Anna Zalewska w lisie do samorządowców.

Więcej:W sprawie reformy. Publikujemy list ministra edukacji narodowej do samorządowców

W projekcie uchwały zaproponowano m. in. zapisy uwzględniające różne możliwe warianty przekształcania gimnazjów lub włączania ich do istniejących już szkół oraz załączniki zawierające tabele opisujące plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do 31 sierpnia 2019 r. (będzie to ostatni dzień istnienia gimnazjów) oraz opisujące sieć publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju muszą zostać podjęte przez rady gmin do 31 marca. Wcześniej jednak projekty muszą uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. Ma on 21 dni na jej wydanie.

jm/Serwis Samorządowy PAPOpublikowano: 2017-01-14 13:08

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.