Samorząd 60+. MRPiPS: samorządy muszą pracować nad polityką senioralną

Minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przekonywała w środę, że w związku z procesem starzenia się społeczeństwa „samorządy muszą pracować nad rozwojem lokalnej polityki senioralnej”.

W trakcie debaty „Sytuacja osób starszych w Polsce” minister Rafalska podkreśliła, że rozwój lokalnej polityki senioralnej jest zadaniem własnym samorządu.

„Rząd zachęca władze lokalne do korzystania z gotowych sprawdzonych rozwiązań. Staramy się promować dobre praktyki, które samorząd może wykorzystać w prowadzeniu polityki senioralnej” – powiedziała minister.

Rafalska poinformowała, że już teraz samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie 300 tys. zł na modernizację domu seniora oraz o 150 tys. zł dotacji na klub seniora. Istnieje również możliwość pozyskania funduszy rządowych na pobyt osób starszych w tych placówkach.

Minister podkreśliła znaczenie samorządów w rozwoju polityki senioralnej w gminach. „Jeżeli samorząd nie włączy się w prowadzenie akcji dotyczącej bezpieczeństwa i aktywności seniora i nie będzie uczestniczył w organizacji zajęć sportowych i tworzeniu uniwersytetów trzeciego wieku, Warszawa za samorząd tego nie zrobi” – przekonywała Rafalska

Natomiast biorąca udział w debacie Agata Wojtaszek, wojewoda świętokrzyski, przedstawiła funkcjonujące już w jej regionie rozwiązania, zaznaczając, że samorządy wystarczy jedynie odpowiednio zachęcić do korzystania ze środków, które płyną z budżetu państwa.

„W gminach realizowane są programy profilaktyczne skierowane do seniorów, m.in. szczepienia, rehabilitacje. Wprowadzono koperty życia i kampanie ”Bezpieczny senior”. Uruchomiono 50 bezpłatnych punktów pomocy prawnej, cieszącej się dużą popularnością wśród seniorów. Prowadzone są też usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka, działa 15 uniwersytetów trzeciego wieku, prowadzonych jest też dziewięć rad seniorów” – wyliczała Wojtaszek.

Elżbieta Rafalska podkreśliła również, że seniorzy to grupa społeczna, która najczęściej chodzi na wybory i docenia wysiłki samorządów. „Samorządy powinny pamiętać, że seniorzy to bardzo obowiązkowy i wdzięczny elektorat. Jeśli władze lokalne zaproponują osobom starszym coś interesującego, to seniorzy na pewno to docenią” – powiedziała szefowa resortu.

Z kolei obecna na konferencji wiceminister zdrowia Józefa Szczurek–Żelazko przekonywała, „że ministerstwo zdrowia podejmuje działania mające na celu wprowadzenie bezpłatnych produktów leczniczych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia. Na sfinansowanie leków 75+ przeznaczono w 2017 r. 564 mln zł”.

mm/Serwis Samorządowy PAP

Opublikowano: 2017-02-16 12:52

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.