Ostatni dzwonek. Do 1 kwietnia JST powinny dostosować uchwały budżetowe

Samorządy mają czas do 1 kwietnia na dostosowanie uchwał do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. dotyczą m.in. paragrafu o wpływach z opłaty reklamowej i paragrafu o wpływach z handlu uprawnieniami do emisji.

Jak wynika z nowelizacji, jednostki samorządu terytorialnego mają trzy miesiące od dnia wejścia w życie przepisów na dostosowanie uchwał budżetowych na 2017 r. do zmienionego rozporządzenia.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Opublikowano: 2017-03-20 17:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.