Bogatsze OSP. 15 mln zł więcej na OSP w tym roku

W bieżącym roku MSWiA przeznaczy na Ochotnicze Straże Pożarne 124 mln zł - o 15 mln zł (13 proc.) więcej niż w roku ubiegłym.

Dotacje dla OSP były zwiększane i w ubiegłym, i w tym roku. Państwowa dotacja dla jednostek OSP w 2015 roku wyniosła 32,5 mln zł, obecny rząd zwiększył ją do 36 mln; kwota dotacji przeznaczona na 2017 rok to 43 mln zł – poinformował w poniedziałek wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 roku i 2016 roku MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W tym roku kwota wzrosła o ponad 8 mln zł do 81,1 mln zł.
W sumie więc strażacy ochotnicy otrzymają w bieżącym roku 124 mln zł.
 
"W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że MSWiA odbiera pieniądze OSP, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Jako wiceminister nadzorujący Straż Pożarną mam obowiązek zareagować na tego typu insynuacje" – napisał Zieliński w przesłanym PAP wystąpieniu.

Przypomniał też, że obowiązują, wprowadzone w ubiegłym roku, nowe zasady przyznawania dotacji dla OSP, stosownie do liczby jednostek w danym województwie.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/Serwis Samorządowy PAP

Opublikowano: 2017-03-20 12:53

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.