Interwencja państwa. Zapraszamy na drugi wykład Prasowej Akademii Pieniądza XXI

Dlaczego państwo interweniuje w gospodarce? Czym zajmuje się ekonomia polityczna? Prasowa Akademia Pieniądza XXI zaprasza na drugi wykład i kolejny warsztat w siedzibie PAP.

„Funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę” – tak brzmi temat następnego opracowania przygotowanego przez dr. Piotra Maszczyka dla dziennikarzy uczestniczących w szkoleniu PAP21.

Ekspert omawia w nim cele, które państwo realizuje w swoich działaniach, oraz obszary jego aktywności; dużo miejsca poświęca kwestii relacji pomiędzy efektywnością a sprawiedliwością, jak również zawodności rynku i państwa. Istotną część wykładu stanowi wyjaśnienie takich pojęć jak: ekonomia polityczna, instytucje w ekonomii, teoria wyboru publicznego czy zasada korzyści społecznej netto.

Wykład jest już dostępny na platformie e-learningowej www.pap21.pl, a 25 marca o godzinie 10.00 w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej odbędzie się spotkanie z jego autorem. Warsztat będzie składał się z czterech bloków po 45 minut każdy.

Dr Piotr Maszczyk z Katedry Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na uczelni pracuje od 1998 r.; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej (jest autorem książki „Węgierskie doświadczenia transformacji systemowej: próba oceny”).

„Prasowa Akademia Pieniądza XXI” (PAP21) to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy ekonomicznej. Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Temat każdego z dziesięciu wykładów, które ukażą się na platformie e-learningowej, będzie rozwinięty podczas warsztatów w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Przygotują je i poprowadzą wykładowcy SGH w Warszawie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na www.pap21.pl.


Opublikowano: 2017-03-20 13:41

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.