Nowa szkolna sieć

Około 40 proc. samorządów podjęło do 28 marca ostateczne uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji; w kilku gminach uchwały nie zostaną podjęte, a spór z kuratorem zakończy się w sądzie - poinformował wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Z informacji kuratorów oświaty wynika, że około 60 proc. samorządów podejmie ostateczną uchwałę na sesjach zaplanowanych na 29-30-31 marca.

Jak powiedział Kopeć, "większość dużych miast uchwały podjęła". Nowa sieć szkolna uchwalona jest już m.in. w Warszawie, Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Rzeszowie, Zielonej Górze, Białymstoku, Lublinie, Wrocławiu.
 
Wiceminister dodał, że wszystkie uchwały, które samorządy nadesłały do kuratoriów zostały zaopiniowane pozytywnie, lub pozytywnie warunkowo. "Żadna z uchwał przekazanych kuratorium nie otrzymała opinii negatywnej" - poinformowało MEN.

Są jednak w kraju przypadki samorządów - według Kopcia cztery - gdzie uchwały nie zostaną podjęte w ogóle, a spór samorządu z kuratorem o sieć szkolną zakończy się w sądzie. Takim przypadkiem jest np. Łódź, gdzie radni zdecydowali o zaskarżeniu do sądu opinii kuratora, kwestionującej przedstawiony przez miasto projekt nowej sieci szkół.

"Jeżeli nie podjęto tej uchwały, to generalnie jest to już samo w sobie naruszeniem prawa, bo samorząd powinien podjąć decyzję o sieci" - dodał Kopeć.

Jak podkreślił, niepodjęcie uchwały przez którykolwiek z samorządów nie ma wpływu na wprowadzanie reformy oświaty ponieważ - zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę - jeśli samorząd uchwały nie podjął przekształcenie szkół następuje z mocy prawa czyli gimnazja ulegają wygaszeniu, a sześcioklasowe podstawówki zamieniają się w szkoły ośmioletnie.

Jak poinformowało zachodniopomorskie kuratorium oświaty, w regionie wpłynęły 132 uchwały ws. nowej sieci szkół i wszystkie zostały zaopiniowane.

"Wydaliśmy 89 pozytywnych opinii i 43 opinie pozytywne warunkowe" – powiedziała Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorska kurator oświaty.

Dodała, że 67 gminach i powiatach podjęto już uchwały ostateczne ws. sieci szkół, a 63 gminy podejmą te uchwały jeszcze w czwartek i piątek.

Natomiast trzy gminy: Nowe Warpno, Suchań i Recz nie podjęły uchwał ws. projektów sieci szkół i na ich terenie zmiany zajdą z mocy prawa.

Jak podkreślił wicekurator Jerzy Sołtysiak, te samorządy mogły nie podejmować takich uchwał.

„Na ich terenie funkcjonuje obecnie jeden zespół szkół z jedną szkołą podstawową i jednym gimnazjum. Od pierwszego września z mocy prawa ten zespół przekształci się - obojętnie, czy gmina będzie miała stosowną uchwałę czy nie - w szkołę podstawową z wygaszonymi oddziałami gimnazjalnymi” - powiedział Sołtysiak.
Z informacji kuratorium wynika także, że dwie inne gminy Przelewice i Ińsko nie podejmą uchwał ostatecznych i tam również zmiany zajdą z mocy prawa.

Z kolei Mazowieckie Kuratorium Oświaty poinformowało, że do zaopiniowania wpłynęło 336 projektów uchwał w sprawie sieci szkół.

„Wszystkie uchwały zostały zaopiniowane i żadna z wydanych opinii nie była negatywna”- powiedziała Aurelia Michałowska, mazowiecka kurator oświaty.

Poinformowała, że około 50 proc. JST z Mazowsza, których uchwały zostały zaopiniowane przez kuratora, podjęły uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół.

„Z deklaracji pozostałych wynika, że uchwały zostaną podjęte na sesjach rady zaplanowanych w dniach 29,30 oraz 31 marca” – wskazała Michałowska.

Samorządy mają czas na podjęcie uchwał ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 31 marca.

Reforma edukacji wprowadza 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja będą wygaszane poprzez nieprowadzenie naboru do nich. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny
Jma/

Opublikowano: 2017-03-30 18:24

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.