Bronią samorządów. Rozpoczął działalność Samorządowy Komitet Protestacyjny

Samorządowy Komitet Protestacyjny przygotował kalendarz działań wobec „prób recentralizacji państwa” oraz zapowiedział powołanie regionalnych Samorządowych Komitetów Protestacyjnych.

Podczas posiedzenia Komitetu zaplanowano m.in. gremialny udział w „Spotkaniu Polaków” w Warszawie, przewidywanym na 6 maja. Ponadto, dla podkreślenia osiągnięć samorządu, działacze zapowiedzieli zorganizowanie lokalnych dni samorządu terytorialnego pod wspólnym hasłem „Twój los, w Twoich rękach”.

Kalendarz działań SKP objął również przyjęcie do 27 maja przez rady gmin, powiatów i województw stanowisk popierających apel Forum Samorządowego i przyjmujących Kartę Samorządności.

Ponadto Komitet podjął decyzję o powołaniu regionalnych Samorządowych Komitetów Protestacyjnych, których zadaniem ma być łączenie i wspomaganie różnych inicjatyw samorządowych. W skład tych organów mają wejść osoby reprezentujące ogólnopolskie i regionalne organizacje samorządowe.

Na spotkaniu postanowiono również podjąć współpracę z partiami politycznymi, Parlamentarnym Zespołem ds. Obrony Polskiej Samorządności oraz Ruchem Obrony Polskiej Samorządności. Władze Komitetu zapowiedziały także rozmowy z prezydentem RP, dotyczące obrony zasady pomocniczości i decentralizacji państwa.

Z kolei w celu wsparcia działań podejmowanych przez ruchy samorządowe, Komitet postanowił zapewnić niezbędną pomoc prawna i profesjonalną obsługę medialną.

Samorządowy Komitet Protestacyjny został powołany 16 marca 2017 r. podczas Forum Samorządowego w Warszawie. Ma za zadanie monitorować dynamiczne zmiany sytuacji w samorządach i koordynować działania na wszystkich szczeblach związków samorządowych.

mm/ woj/

Opublikowano: 2017-04-03 13:06

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.