Sieci do WSA. Cztery samorządy skarżą propozycje kuratorium

Do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wpływają skargi gmin na wskazania kuratorium co do sieci szkół.

Jak poinformowała Urszula Bauer, śląska kurator oświaty 96 proc. samorządów (195 jednostek) z regionu podjęło ostateczne uchwały dostosowujące sieć szkół na ich terenie do wymogów określonych reformą edukacji.

"(…) organy, które nie podjęły uchwał - to są sytuacje jednostkowe, nierzutujące na całość sytuacji. Możemy powiedzieć, że ta reforma w woj. śląskim finiszuje bardzo dobrze" – powiedziała śląska kurator oświaty. Podkreśliła, że w trzech przypadkach wskazania kuratorium nie spotkały się z akceptacją organów prowadzących i te samorządy skierowały sprawy do WSA. Są to: Dąbrowa Górnicza, Żarki i Będzin.

"W przypadku Dąbrowy Górniczej mamy taką sytuację, że rada podjęła drugą uchwałę, która mówi o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, mimo to Dąbrowa Górnicza skierowała skargę do sądu administracyjnego" – dodała.

Jak poinformowała, pięć samorządów nie podjęło ostatecznych uchwał.

"Te organy podjęły te uchwały pierwsze, projektowe, natomiast wskazany zakres zmian, które myśmy proponowali, nie spotkał się z akceptacją i te organy nie podjęły drugiej uchwały, dostosowującej sieć. Mówimy tutaj o Będzinie, Ustroniu, Goleszowie, Szczekocinach i Żarkach" – wyjaśniła Urszula Bauer.

Ostatecznej uchwały nie podjęła również jedna rada powiatu – w Rybniku. Jak już wcześniej informowało kuratorium, dwa samorządy – Milówka i Dębowiec – nie podjęły również pierwszej uchwały dostosowującej sieć szkół do nowego ustroju szkolnego.

W Dębowcu argumentowano, że nie jest to konieczne, bo część zmian w sieci szkół nastąpi z mocy prawa, a w Milówce nie zaakceptowano proponowanych przez kuratorium zmian. Na 195 podjętych przez samorządy uchwał Śląskie Kuratorium Oświaty wydało 107 opinii pozytywnych, czyli nie wniosło żadnych uwag i zastrzeżeń do pomysłów organów prowadzących.

W przypadku 94 uchwał wskazano zmiany. Również na opinię podlaskiego kuratora oświaty ws. sieci szkół do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęła skarga gminy Zbójna.

Zgodnie z procedurą została ona złożona za pośrednictwem kuratorium, które dołączyło również swoją odpowiedź na skargę. Termin rozpoznania skargi nie został jeszcze wyznaczony; na razie sąd wydał zarządzenie o konieczności uzupełnienia braków formalnych przez samorząd Zbójnej.

W sumie do podlaskiego kuratorium powinno było wpłynąć 135 uchwał intencyjnych ws. nowej sieci szkół, dostarczono 133 uchwały i wszystkie one otrzymały opinię pozytywną lub pozytywną warunkową. Uchwał do opinii nie przesłały dwa samorządy: powiat kolneński i gmina Nowinka.

Władze powiatu uważają, że nie muszą podejmować takiej uchwały, bo zmiany nie dotyczą szkół, które prowadzi samorząd. Natomiast gmina Nowinka nie podjęła uchwały o nowej sieci szkół, ponieważ czeka na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. zażalenia na brak zgody kuratorium na likwidację jednej ze szkół.

Reforma, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

jma/

Opublikowano: 2017-04-05 12:59

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.