Baza ofert. Publikujemy ogłoszenia o pracę dla nauczycieli w podziale na województwa

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego dyrektorzy szkół mają obowiązek zamieszczać informacje o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

• nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
• nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego oraz
• nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela.

Publikujemy bazę ofert pracy dla nauczycieli w podziale na województwa

dolnośląskie – praca dla nauczycieli

kujawsko-pomorskie – praca dla nauczycieli
lubelskie – praca dla nauczycieli
lubuskie – praca dla nauczycieli
łódzkie – praca dla nauczycieli
małopolskie – praca dla nauczycieli
mazowieckie – praca dla nauczycieli
opolskie – praca dla nauczycieli
podkarpackie – praca dla nauczycieli
podlaskie – praca dla nauczycieli
pomorskie – praca dla nauczycieli
śląskie – praca dla nauczycieli
świętokrzyskie – praca dla nauczycieli
warmińsko-mazurskie – praca dla nauczycieli
wielkopolskie – praca dla nauczycieli
zachodniopomorskie – praca dla nauczycieli

jma/

Opublikowano: 2017-04-17 20:34

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.