E-reforma samorządu. Planowanie przestrzenne wymaga współpracy JST z rządem

Współdziałanie rządu i samorządu w zakresie cyfryzacji jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania państwa – mówił w środę wiceminister cyfryzacji Karol Okoński podczas konferencji „Organizacja i struktura infrastruktury informacji przestrzennej w samorządach terytorialnych”.

Wiceminister podkreślił, że resort podejmuje szereg innowacyjnych inicjatyw, które są tworzone we współpracy z administracją samorządową. „Projekty eGO, mDokument, eDowód, czy Węzeł Krajowy mają pomóc obywatelom załatwić wiele spraw urzędowych zdalnie. Jednocześnie wpisują się w linię współpracy z samorządami” – powiedział Okoński.

Wiceszef resortu zaznaczył również, że w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego będą opracowywane w formie warsztatowej rekomendacje, które następnie mają być będą obustronnie implementowane.

„Rozpoczęliśmy od eAdministracji, funkcjonuje już eZdrowie. Widzimy również olbrzymi potencjał w informacji przestrzennej. Zamierzamy bowiem zebrać informacje ze wszystkich 16 województw, pokazując, że sprawny system informacji przestrzennej może pozytywnie wpłynąć na gospodarkę” – mówił Okoński.

Z kolei Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zaznaczył, że w obszarze systemu informacji przestrzennej występuje „ogromna papierologia”.

Zwrócił również uwagę na różnorodność funkcjonujących obecnie systemów. „Różne systemy prezentują różne modele danych, w tym niejednolite formaty. Jest to pięta achillesowa całego systemu infrastruktury przestrzennej. Funkcjonalność systemu zależy od rozwiązania tego problemu” – dodał Żuchowski.

Ponadto według niego występuje nieodpowiednia jakość, kompletność, wiarygodność i aktualność informacji o przestrzeni. Są trudności w łączeniu danych z różnych źródeł oraz brak dostępu do wiarygodnej informacji o warunkach zagospodarowania terenu w jednym miejscu. Resort infrastruktury prowadzi działania, które mają usprawnić system informacji przestrzennej.

Grażyna Kierznowska, p.o. Główny Geodeta Kraju poprosiła samorządowców o jak najlepszą współpracę ze stroną rządową. Zaznaczyła, że to samorządy gromadzą dane o zagospodarowaniu terenu.

„System informacji o nieruchomościach i ich ewidencji jest w kiepskim stanie. Aby poprawić jakość danych geodezyjnych potrzebne jest współdziałanie starostów, wojewodów i marszałków z głównym geodetą kraju”- zaznaczyła Kierznowska.

Geodeta powiatowy w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki Wojciech Łęgowski zwrócił uwagę, że jednym z głównych problemów w kwestii informacji przestrzennej jest duża zmienność przepisów i wymagań, które stawia się samorządom. „Cały czas zmieniają się przepisy. My jeszcze nie zdążymy dostosować baz do obowiązujących przepisów, a już zaczynają wchodzić nowe. Wymaga to następnych prac i środków na dostosowanie baz danych” - powiedział Łęgowski.
 
Seminarium „Organizacja i struktura Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych” zostało zorganizowane przez korporacje samorządowe we współpracy z urzędem marszałkowskim woj. mazowieckiego.

mm/ woj/

Opublikowano: 2017-04-19 15:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.