Dzieci pod opieką. Szkolenia dla samorządów dotyczące strategii opieki nad najmłodszymi

Samorządy z makroregionu północno-zachodniego mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach dotyczących organizacji opieki nad dziećmi do lat trzech, organizowanych w ramach unijnego programu.

Jak poinformował Związek Powiatów Polskich, celem szkoleń jest podniesienie kompetencji zawodowych urzędników, przydatnych w tworzeniu warunków umożliwiających implementację ustawy o opiece nad najmłodszymi, m.in. negocjacji, określania stopnia ryzyka w inwestycjach i rozwiązywania konfliktów.

Moduły tematyczne szkoleń obejmują strategię opieki nad dziećmi do lat trzech, jej finansowanie, współpracę publiczno-prywatną oraz zarządzanie inwestycją. Uczestnicy poznają również specyfikę opieki nad dziećmi przewlekle chorymi lub z niepełnosprawnościami, a także standardy jakości pracy i odpowiedzialności prawnej opiekunów.

Szkolenia są skierowane do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników samorządów odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad najmłodszymi z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Trzydniowe zajęcia będą prowadzone w kilkunastoosobowych grupach i zakończą się egzaminem w formie testu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do czerwca 2018 r. Wstępne zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja-szansanarozwoj@pozytywneinicjatywy.pl, a wersje ostateczne należy dostarczać do Biura Projektu znajdującego się w siedzibie Lidera Projektu – Fundacji Pozytywne Inicjatywy w Pucku.

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać pod adresem: www.pozytywneinicjatywy.pl/.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

dap/

Opublikowano: 2017-04-19 15:16

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.