Przybywa trasy N-S. Władze Rudy Śląskiej podpisały umowę na trzeci etap trasy N-S

Władze Rudy Śląskiej podpisały w czwartek umowę z wykonawcą trzeciego, liczącego prawie 1,5 km, odcinka trasy N-S w tym mieście, czyli drogowego połączenia Autostrady A4 z Drogową Trasą Średnicową. Wartość tej inwestycji to 48 mln zł.

Drogowcy będą mieli 20 miesięcy na realizację zadania. Koszty inwestycji w prawie 85 proc. pokryje unijne dofinansowanie. Po zakończeniu budowy tego odcinka trasa N-S będzie zrealizowana już w dwóch trzecich.

Inwestycja dotyczy odcinka od ul. Bukowej do ul. Kokota. Roboty drogowe obejmą też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego. Ponadto -  oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów. Przebudowane zostaną też istniejące sieci infrastruktury technicznej, które kolidują z planowaną budową.

Inwestycję zrealizuje firma Drogopol. Prace budowlane powinny rozpocząć się już w maju.

Dotąd w Rudzie Śląskiej zrealizowano dwa odcinki trasy N-S o długości ok. 2 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do DTŚ, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Kolejny odcinek oddano w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2017-04-20 13:18

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.