Rewitalizacja. NFOŚiGW: 16 mln zł na rewitalizację trzech parków w Warszawie

Przy wsparciu unijnym w wysokości 16 mln zł zostaną zrewitalizowane trzy warszawskie parki: Pole Mokotowskie, Żeromskiego i Ogrody Kosmosu.

W czwartek podpisano umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i stołecznym ratuszem zakładającą dofinansowanie przedsięwzięcia kwotą 16 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (POIiŚ). Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 23 mln zł.

Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni na terenie czterech dzielnic Warszawy: Ochoty i Śródmieścia (Pole Mokotowskie), Włoch (Ogrody Kosmosu) i Żoliborza (Park Żeromskiego). W efekcie inwestycji parki zostaną uporządkowane i wzbogacone o nowe elementy rekreacyjne. Projekt zrealizują Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

„Ten projekt to bardzo ważny krok w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu” – podkreślił w czwartek wiceminister resortu środowiska Sławomir Mazurek. Dodał, że działanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego” w ramach POIiŚ, z którego realizowana jest inwestycja, koncentruje się na rozwoju terenów zieleni w miastach.

„Ten szczególny typ projektów (…) przysparza nowych terenów zielonych, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez odpowiednie nasadzenia, przywraca ekosystemom miejskim rodzime gatunki roślin, a oprócz tego przeciwdziała rozprzestrzenianiu się hałasu” – zaznaczył.

Wiceprezes NFOŚiGW Roman Wójcik zauważył, dzięki wsparciu mieszkańcy Warszawy zyskają przyjazną przestrzeń. „Obiekty zieleni tworzone lub rewitalizowane ze środków UE są obiektami dla mieszkańca” - podkreślił wiceszef funduszu. Zwrócił uwagę, że przedsięwzięcie zakłada stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska, ułatwi też i poprawi możliwości przewietrzania miasta.

Teren, na którym realizowane będą zadania, ma powierzchnię 74,78 ha, z czego część to obszar nieuporządkowanej i niezagospodarowanej zieleni o znacznym stopniu degradacji.

Projekt zakłada rozszerzenie się parku Pole Mokotowskie o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Miejsce zostanie oczyszczone, powstaną tam m.in. trawniki, zbiorniki wodne, place zabaw i ogrodzona strefa dla psów.

We wszystkich parkach zakłada się m.in. montaż budek lęgowych dla ptaków i siedliska dla owadów. Dużo uwagi poświęcono retencji wodnej - będą naturalistyczne zbiorniki wodne, a w parku na Żoliborzu wybudowana zostanie studnia czwartorzędowa do podlewania zieleni.

Dotychczas NFOŚiGW podpisał już 38 umów o dofinansowanie z unijnego działania rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych na kwotę ok 164 mln zł. Pieniądze otrzymały m.in.: Poznań i Żyrardów (po 13 mln zł), Toruń, Ścinawa, Świdnica i Lublin (między 8-10 mln zł), a także Płock (7 mln zł) i Ruda Śląska (ponad 6 mln zł).

kic/

Opublikowano: 2017-04-20 13:44

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.