SAF przyciąga. Ponad 300 nowych uczestników i zapraszamy kolejnych!

Już ponad trzysta nowych uczestników dołączyło do V edycji Samorządowej Akademii Finansów. Za nami ponad 1/3 wykładów, ale nadal można wziąć udział w szkoleniu.

Kolejne wydanie SAF ruszyło w styczniu 2017 r. Po czterech udanych edycjach zaprosiliśmy samorządowców na piąte już szkolenie, które ma poszerzyć wiedzę na temat szeroko rozumianych finansów publicznych. Tym razem skupiamy się na tematyce zrównoważonej gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, m.in. zarządzania długiem.

SAF za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem; tak jest i tym razem. Od momentu uruchomienia V edycji na naszej platformie e-learningowej zarejestrowało się już 335 nowych uczestników, a trzeba pamiętać, że wiele osób korzysta ze "starych" kont założonych przy poprzednich edycjach (czwarta edycja miała ponad 550 aktywnych uczestników i przeszło 300 absolwentów).

Osią SAF są wykłady w formule e-learningowej. Dwanaście opracowań przygotowanych przez ekspertów-praktyków zostanie systematycznie udostępnionych zalogowanym uczestnikom SAF na stronie internetowej http://www.saf.ews21.pl.

Do tej pory ukazały się: „Niedopuszczalne prawnie próby obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia”, „Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument prowadzenia zrównoważonej gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Samodzielność finansowa gmin, a ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań”, „Uchwały rad gmin w sprawach gospodarki finansowej” oraz „Planowanie zamówień publicznych jako instrument efektywnego zarządzania wydatkami lokalnymi”.

Chętni mogą po lekturze wykładu przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę. Zaliczenie wszystkich sprawdzianów pozwoli uzyskać sygnowany przez NBP i PAP certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Uczestnikiem e-szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana - posiadająca swój login i hasło określane w momencie rejestracji. Nie jest jeszcze za późno, by dołączyć do projektu. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia na http://www.saf.ews21.pl.

Samorządowa Akademia Finansów to projekt edukacyjny realizowany przez Serwis Samorządowy PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.Opublikowano: 2017-04-20 14:02

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.