Szerokie widełki. Pensja sekretarza równa trzynastu pensjom szeregowego pracownika

Skarbnik w miesiąc zarabia nawet tyle, co pracownik niskiego szczebla w rok - wynika z ankiety ws. rozpiętości wynagrodzeń w urzędach samorządowych.

Serwis Samorządowy PAP zapytał urzędy w 15 największych miastach Polski o najniższe i najwyższe wynagrodzenie wypłacane pracownikom. Najwyższa odnotowana różnica dotyczy Urzędu m.st. Warszawy, gdzie pensja skarbnika jest wyższa niż roczne zarobki telefonisty zatrudnionego w Biurze Organizacji Urzędu.

Jak wynika z ankiety, najgorzej wynagradzanymi pracownikami są osoby pełniące funkcje pomocy administracyjnej. W Urzędzie Miasta Zielona Góra zarabiają one 1 850 zł miesięcznie, a w Urzędzie Miasta Lublina i w olsztyńskim ratuszu - 2000 zł.

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku najniższe wynagrodzenie w wysokości 2 051 zł otrzymuje pracownik obsługi, w Urzędzie Miasta Kielce pensja referenta wynosi 2 097 zł. Tymczasem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy najgorzej wynagradzany jest podinspektor (2 300 zł).

Najlepiej natomiast zarabiającymi pracownikami urzędów są skarbnicy, sekretarze, prezydenci miast i ich zastępcy. W Urzędzie Miasta Łodzi skarbnik zarabia 13 973 zł. W Urzędzie Miasta Szczecin wynagrodzenie w wysokości 14 000 zł trafia do zastępcy prezydenta miasta, a w Urzędzie Miejskim w Gdańsku kwotę 14 350 zł otrzymuje co miesiąc sekretarz.

Sonda wykazała, że różnice pomiędzy najlepiej i najgorzej wynagradzanymi urzędnikami sięgają nawet 25 tys. zł. Przykładem takim jest Urząd m. st. Warszawy, w którym telefonista zarabia miesięcznie dwunastokrotnie mniej niż skarbnik miasta.

Znaczną rozpiętość płac pomiędzy urzędnikiem zatrudnionym na stanowisku referenta (2 190 zł) a sekretarzem miasta (18 050 zł) odnotowano w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Z kolei zastępca prezydenta Poznania otrzymuje co miesiąc 16 500 zł, czyli o 14,5 tys. zł więcej niż osoby pełniące funkcję pomocy administracyjnej z poznańskim ratuszu.

Podane informacje (w zł brutto) zostały zebrane w okresie od stycznia do marca 2017 r.

TABELA NAJNIŻSZYCH I NAJWYŻSZYCH WYNAGRODZEŃ W URZĘDACH

dap/

Opublikowano: 2017-04-20 17:31

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.