Legnica: Zielone miasto

Legnica przystąpiła do projektu „Zielone miasto – w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska”. Jego celem jest zaangażowanie mieszkańców regionu w działania zmierzające do ograniczenia szkodliwych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt przewiduje zorganizowanie i wdrożenie kompleksowego systemu edukacji ekologicznej, w skład którego wchodzić będą warsztaty, panele eksperckie i konferencje. Podczas warsztatów uczestnicy wypracują model „zielonego miasta”, czyli energooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej, zawierającej pakiet działań proekologicznych i niskoemisyjnych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa środowiska, zdrowotnego i higieny miast na poziomie europejskim.

Realizacja projektu przyczyni się do uświadomienia mieszkańców miast Dolnego Śląska i decydentów, jakie zagrożenia stanowi niedostateczna dbałość o środowisko miejskie w ujęciu klimatycznym (np. emisja zanieczyszczeń do powietrza) oraz powszechna niewiedza na temat szkodliwości zachodzących zmian wraz z wypracowaniem działań, jakie należy podejmować w najbliższym czasie, aby ograniczyć wprowadzanie szkodliwych emisji do atmosfery.

Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych wspólnie ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły i współfinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt stanowi formę wsparcia w realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opublikowano: 2017-04-20 15:15

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.