MPK-i w dołku. GUS: spada liczba pasażerów komunikacji miejskiej

O 0,8 proc. zmniejszyła się w 2015 r. liczba pasażerów zbiorowego transportu publicznego. Z komunikacji miejskiej skorzystało o 1,1 proc. mniej pasażerów - poinformował GUS.

Z najnowszego raportu Głównego Urzedu Sstatystycznego na temat transportu drogowego w Polsce wynika, że w 2015 r. wszystkimi rodzajami środków zbiorowego transportu publicznego przewieziono 703,7 mln pasażerów, tj. o 0,8 proc. mniej niż przed rokiem. Największy udział w tych przewozach miał transport samochodowy (59,2 proc.), którym w 2015 r. przewieziono 416,8 mln osób, tj. o 3,4 proc. mniej niż w 2014 r.

W 2015 r. transportem drogowym (komunikacją miejską i zamiejską) przewieziono łącznie 4089,0 mln pasażerów, tj. o 1,3 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek przewozów zanotowano zarówno w komunikacji miejskiej, jak i międzymiastowej.

W 2015 r. komunikacja miejska realizowana była na liniach komunikacyjnych o długości 56,8 tys. km, tj. o 3,3 proc. większej niż w roku poprzednim. Długość linii autobusowych w porównaniu z 2014 r. zwiększyła się o 3,3 proc., tramwajowych - o 3,5 proc., a trolejbusowych - o 6,6 proc.

                  Źródło: GUS, Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015

Wielkość taboru komunikacji miejskiej kształtowała się na podobnym poziomie jak przed rokiem; liczba autobusów wyniosła 11,8 tys. (o łącznej liczbie miejsc - 1282,7 tys.), tramwajów - 3,4 tys. (481,4 tys. miejsc), a trolejbusów - 216 (19,9 tys. miejsc). W 2015 r. taborem komunikacji miejskiej przewieziono łącznie 3672,2 mln pasażerów (o 1,1 proc. mniej niż w 2014 r.).

W skali roku zwiększyła się liczba taboru komunikacji miejskiej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych: autobusów - o 3,4 proc., tramwajów - o 26,1 proc.

mp/


Opublikowano: 2017-05-18 14:38

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.