Nowa tabela. Projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Resort pracy przedstawił nowy projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa pracy ukazała się nowa wersja projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jak poinformowano, nowy projekt uwzględnia większość uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, w tym także przesuniecie wejścia w życie nowelizacji na 1 stycznia 2018 r.

Projekt noweli rozporządzenia zakłada podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych (w pierwszych 17 kategoriach), ujednolicenie dwóch dotychczasowych tabel z kategoriami zaszeregowania oraz uzupełnienie wykazu stanowisk w szczególności o zawody informatyczne. Przewidziano też zmianę zasad przyznawania dodatku funkcyjnego (bez wpływu na wysokość świadczenia).

W stosunku do pierwotnej wersji projektu w obecnym dokumencie zmieniono nazewnictwo stanowisk informatyków, które dostosowano do obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności (zrezygnowano np. z nazwy stanowiska „programista”, wprowadzając „programistę aplikacji”). Dodano też kolejne stanowiska m.in. z zakresu służby BHP.

W nowej wersji oceny skutków regulacji pojawiły się wyliczenia skutków finansowych związanych z wejściem w życie projektowanych regulacji w odniesieniu do kilkunastu urzędów samorządowych. Jak podano, województwo mazowieckie szacuje skutki finansowe na kwotę ok. 1,14 mln zł rocznie, a Legnica - ok. 1,06 mln zł.

Podkreślono przy tym, że wprowadzenie podwyższonych minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego możliwe jest bez dodatkowych środków finansowych przez zmianę dotychczasowej struktury wynagrodzeń.

Wynagrodzenie za pracę w samorządach obejmuje bowiem nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne składniki, jak dodatki (np. stażowy, funkcyjny, specjalny) oraz premie i nagrody. Dopiero suma składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego, które - zgodnie z propozycją resortu pracy - w 2018 r. ma wynieść 2,1 tys. zł (obecnie 2 tys. zł.).

kic/

Więcej: Jakie podwyżki? Pensja zasadnicza inspektora ma być wyższa o 420 zł, sekretarza - o 100 zł


TABELA WYNAGRODZEŃ JST Z NOWYMI STAWKAMI

Kategoria zaszeregowania


Minimalna kwota w złotych


 


 


I


1 700


II


1 720


III


1 740


IV


1 760


V


1 780


VI


1 800


VII


1 820


VIII


1 840


IX


1 860


X


1 880


XI


1 900


XII


1 920


XIII


1 940


XIV


1 960


XV


1 980


XVI


2 000


XVII


2 100


XVIII


2 200


XIX


2 400


XX


2 600


XXI


2 800


XXII


3 000


 


 Opublikowano: 2017-05-19 13:32

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.