Sprawdź pensję. MRPiPS uruchomiło aplikację do mierzenia płac

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało narzędzie dla pracodawców i instytucji publicznych do badania różnic w wynagrodzeniach pracowników. „Aplikacja +Równość płac+ skierowana jest do przedsiębiorstw i instytucji publicznych i pozwala w łatwy sposób określić, czy polityka płacowa kształtowana jest w sposób niedyskryminujący kobiet i mężczyzn” – poinformował resort.

Według ministerstwa celem tego rozwiązania jest ułatwienie każdemu zainteresowanemu pracodawcy zweryfikowanie, czy za taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości wynagradza swoich pracowników w równy sposób.

MRPiPS zaproponowało oszacowanie tzw. skorygowanej luki płacowej, w ramach której porównuje się płace pracowników z uwzględnieniem takich cech jak: płeć, wiek, wykształcenie, zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy oraz staż pracy.

Jak przekazał resort, „zagwarantowanie równej płacy za tę samą pracę lub pracę tej samej wartości jest nie tylko prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy, ale też niesie ze sobą wiele korzyści. Jest wyrazem tworzenia atrakcyjnych stanowisk pracy, które przyciągają najbardziej utalentowane osoby oraz dają motywację dotychczasowym pracownikom. To przekłada się z kolei na zwiększenie konkurencyjności danego pracodawcy”.

Ministerstwo zapewniło, że aby skorzystać z aplikacji, wystarczy ściągnąć ją na komputer, zainstalować i uzupełnić danymi. Narzędzie gwarantuje użytkownikom pełną anonimowość, a aplikacja jest dostępna bezpłatnie.

Aplikację można pobrać w poniższym linku:

Równość płac

mm/

Opublikowano: 2017-05-19 13:40

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.