Nie chcą ratunku. Spada zainteresowanie gmin pożyczkami z budżetu państwa

Spada zainteresowanie samorządów pożyczkami ratunkowymi z budżetu państwa. W tym roku o takie wsparcie wystąpiły na razie tylko dwie gminy.

Do 12 lipca 2017 roku tylko dwa samorządy - gmina Biały Bór i gmina Rąbino - wystąpiły z wnioskami o udzielenie z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych. Kwota o jaką ubiegają się oba samorządy to nieco ponad 19,2 mln zł. 

Jak poinformował resort finansów, obecnie trwa analiza wspomnianych wniosków z punktu widzenia spełnienia ustawowych przesłanek warunkujących możliwość udzielenia wnioskowanych pożyczek. 

Z danych ministerstwa wynika, że w ubiegłym udzielono sześciu pożyczek w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych. Gminy otrzymały w sumie 143,6 mln zł.

Zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy o finansach publicznych gmina, powiat lub województwo samorządowe może dostać pożyczkę z budżetu państwa jeśli spełnieni dwa warunki. Musi realizować postępowanie zmierzające do naprawy jej finansów lub przystępować do realizacji programu naprawczego.

Po drugie, z programu musi wynikać, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa kondycji finansowej jednostki. Ważne jest też, aby w roku spłaty udzielonej pożyczki deficyt budżetowy tej jednostki nie przekraczał limitów określonych w art. 242 – 244 ufp.

Na początku lipca br. ministerstwo finansów przygotowało specjalny informator na temat zasad i warunków przyznawania samorządom pożyczek w ramach programów naprawczych i ostrożnościowych. Więcej: Instruktaż pożyczki. Resort finansów przygotował informator o pożyczkach naprawczych dla JST.

mp/


Opublikowano: 2017-07-14 12:08

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.