Gaśnica w placówce. Projekt rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej w placówkach

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej określający wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny w publicznej albo niepublicznej szkole podstawowej lub przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego.

Jak podkreśla resort edukacji, główne zmiany merytoryczne w projektowanym dokumencie dotyczą wymagań przeciwpożarowych, jakie musi spełniać lokal zajmowany przez jeden oddział przedszkolny lub jednooddziałowe przedszkole, gwarantując z jednej strony właściwą ochronę przeciwpożarową, z drugiej bezpieczną ewakuację dzieci w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Zgodnie z przepisami, przejście ewakuacyjne z pomieszczenia gdzie przebywają dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku, powinno prowadzić łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu.

Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego i na drogach ewakuacyjnych (w tym stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe) muszą być co najmniej trudno zapalne i nieintensywnie dymiące, zaś okładziny sufitów oraz sufitów podwieszonych powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Projekt wskazuje, że lokal zajmowany przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole ma być wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A.

Rozporządzenie zawiera także wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące stołówki, pomieszczeń szatni i sali gimnastycznej.

Powyższe wymagania zostały opracowane we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

MEN informuje, że projektowane rozporządzenie zachowuje część rozwiązań w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej zawartych w rozporządzeniu z 31 grudnia 2014 r.

W porównaniu z poprzednimi wytycznymi „nastąpiło złagodzenie dotychczasowych wymagań i uaktualnienie niektórych rozwiązań”. Przykładowo, na drogach ewakuacyjnych dopuszczono maksymalną wysokość stopni schodowych 0,175 m, a więc typowych dla budynków szkolnych (w przedszkolach wartość ta wynosi 0,150 m).

Resort zaznacza, że podobnie jak w dotychczas obowiązujących przepisach przyjęto zasadę, że lokal zajmowany przez oddział przedszkolny lub przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej powinien spełniać wymagania określone dla kategorii zagrożenia ZL II.

Resort planuje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Proponowane przepisy będą dotyczyły przedszkoli powstałych wskutek przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Natomiast w przypadku gdy placówki nie spełniają wszystkich standardów określonych w obowiązujących przepisach będą miały czas na dostosowanie się do 31 sierpnia 2022 r.

jma/

Opublikowano: 2017-07-14 10:21

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.