Partnerstwo JST. Przygraniczne regiony rozpoczynają współpracę

Projekty służące doskonaleniu systemu kontroli jakości powietrza, koordynacji transportu towarowego czy digitalizacji obiektów historycznych znalazły się wśród najnowszych przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez przygraniczne regiony z Polski, Czech i Słowacji.

Województwa śląskie i opolskie oraz czeski Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Żyliński na Słowacji od ponad czterech lat współpracują w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) pod nazwą Tritia.

Współpraca samorządów i ośrodków naukowych z trzech regionów ma zaowocować propozycją strategii poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł w przygranicznych województwach. Wśród partnerów tego projektu są m.in. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniwersytet w Żylinie, a także samorządy Rybnika, Opola, Żyliny, Opavy i Ostrawy.

Inny projekt - Trans Tritia - zakłada poprawę planowania i koordynacji transportu towarowego na pograniczu trzech państw. Chodzi m.in. o stworzenie założeń dotyczących możliwości rozwoju transportu towarowego we wszystkich formach - zarówno z wykorzystaniem sieci drogowej i kolejowej, jak i transportu lotniczego czy wodnego. Analizy mają pomóc w przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych na całym obszarze przygranicznych regionów. Liderem projektu jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, a partnerami m.in. uczelnie, samorządy i instytucje wspierania biznesu z trzech państw.

W ciągu minionych ponad trzech lat Tritia zrealizowała kilka przedsięwzięć angażujących podmioty z przygranicznych regionów. Np. projekt „Jesteś tym co jesz” promował produkty gastronomiczne rolników z pogranicza. W ramach projektu „Green transport service” opracowano mapę całego obszaru z uwzględnieniem alternatywnego transportu – m.in. rowerowego i wodnego. Zorganizowano także spotkania edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych na pograniczu o wspólnym regionie i zdrowym stylu życia.

„Zakres naszych działań jest niezwykle szeroki - przygotowujemy spotkania w ramach sieciowania regionalnych startupów i instytucji kultury i turystyki. Uczestniczymy też w organizacji czesko-polsko-słowackich spotkań przedsiębiorców czy słowacko-czeskiej konferencji dotyczącej technicznego kształcenia młodzieży" - wylicza dyrektor EUWT Tritia Marta Slavikova.

Instytucję EUWT wprowadzono do unijnego prawa ponad 10 lat temu. Dzięki niej miasta, powiaty czy regiony z dwóch stron granicy państwowej mogą - za zgodą swoich ministerstw spraw zagranicznych - powołać w jednym z krajów wspólną instytucję o osobowości prawnej, która będzie dla nich świadczyć usługi o charakterze transgranicznym, podlegając przepisom kraju, w którym mieści się jej siedziba. Siedzibą EUWT Tritia jest polski Cieszyn.

Przygraniczne regiony, które w 2013 r. powołały do życia Tritię zajmują powierzchnię ponad 34 tys. metrów kw.; mieszka tu ok. 7,8 mln ludzi. Na terenie Tritii są dwa miasta o liczbie ludności ok. 300 tys. - Katowice i czeska Ostrawa, a także dwa mniejsze ośrodki o charakterze wojewódzkim: Opole i słowacka Żylina. Prace nad stworzeniem EUWT trwały od 2009 r.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

mm/

Opublikowano: 2017-07-14 11:31

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.