Wysokie obroty. MR: wykorzystanie funduszy unijnych utrzymuje się na wysokim poziomie

Od uruchomienia unijnej perspektywy 2014-2020 regiony zakontraktowały średnio 35 proc. środków unijnych z regionalnych programów operacyjnych.

Jak poinformował w czwartek resort rozwoju, wartość podpisanych umów o dofinansowanie we wszystkich programach operacyjnych z perspektywy 2014-2020 na dzień 6 sierpnia stanowiła 38,2 proc. alokacji dla Polski. Fundusze europejskie szybciej kontraktowane są w programach krajowych (40 proc.), podpisywanie umów, mimo przyspieszenia, nadal odbywa się wolniej na poziomie regionów (35 proc.).

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zauważył, że mniej więcej w podobnym okresie poprzedniej perspektywy podpisane umowy i wydatki w RPO były prawie dwukrotnie większe, niż w programach krajowych. „Wtedy była duża dysproporcja, ale na rzecz programów regionalnych, a w tej chwili nadal utrzymuje się przewaga (…) programów krajowych względem regionalnych” - zaznaczył.

Z przestawionych przez resort rozwoju wyliczeń wynika, że w programach, za które odpowiadają samorządy województw, w zależności od regionu wartość podpisanych umów o dofinansowanie odpowiadała od 20 proc. do 65 proc. alokacji.

Najwyższy wskaźnik wśród samorządów województw, (65 proc. puli), odnotowano w województwie pomorskim. W województwie wielkopolskim jest to 51 proc. alokacji, natomiast w trzecim pod tym względem województwie lubuskim - 45 proc. Kolejne są województwa: opolskie (44 proc.), dolnośląskie (37 proc.) i łódzkie (35 proc.).

W województwach, w których podpisywanie umów odbywa się relatywnie najwolniej, rozdysponowano więcej niż co piątą złotówkę. W województwie świętokrzyskim zakontraktowano 20 proc. środków dostępnych w ramach RPO, w woj. warmińsko mazurskim - 22 proc., a podlaskim - 24 proc.

Pod względem wydatków dysproporcja między programami krajowymi i regionalnymi jest jeszcze większa. Złożone wnioski o płatność stanowią 8,2 proc. alokacji, ale w programach krajowych jest to 10 proc., a w programach regionalnych – 5 proc.

Z wyjątkiem województwa opolskiego, w którym wydatki wyniosły 11 proc. puli środków, będąc mniej więcej na poziomie najlepszych programów krajowych, w pozostałych RPO było to poniżej średniej dla wszystkich programów unijnych. Najniższy odsetek (3 proc.) dotyczył województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i lubelskiego.

„Pewne zagrożenie zwrotu pieniędzy (…) związane z niespełnieniem zasady n+3 w tym roku mamy z województwami kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, ale wydaje się, że sobie z tym poradzimy” - powiedział Kwieciński. 

Wiceminister znacznie większe zagrożenie dostrzega w odniesieniu do przyszłego roku, w którym, w jego ocenie, "nawet setki milionów złotych" mogą być potencjalnie zagrożone, szczególnie w programach regionalnych. "W tej chwili pracujemy nad takimi założeniami wykorzystania środków, żeby nie mieć problemów (...) ze spełnieniem tej zasady n+3" – podkreślił.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, do 6 sierpnia złożono w sumie 60,7 tys. wniosków o dofinansowanie. Z beneficjentami podpisano 20,6 tys. umów na kwotę ponad 182,9 mld zł, z czego wkład unijny to ponad 117,3 mld zł (38,2 proc. dostępnych funduszy europejskich). Wartość wydatków beneficjentów wyniosła niemal 34,1 mld zł, z tego ok. 25,1 mld zł to dofinansowanie UE (8,2 proc. puli na lata 2014-2020).

kic/

PROGRAM OPERACYJNY

liczba

wartość ogółem (mln PLN)

wartość dofinansowania UE                              (mln PLN)

% wykorzystania alokacji

 
 

PO Inteligentny Rozwój

1 796

23 934

13 691

40%

 

PO Infrastruktura i Środowisko

882

76 620

43 518

40%

 

PO Polska Cyfrowa

201

7 367

4 843

56%

 

PO Pomoc Techniczna

160

1 555

1 270

45%

 

PO Polska Wschodnia

360

4 529

3 218

40%

 

PO Wiedza Edukacja Rozwój

2 776

7 711

6 780

36%

 

Krajowe programy operacyjne

6 175

121 715

73 320

40%

 

RPO Woj. Pomorskiego

972

6 863

4 879

65%

 

RPO Woj. Wielkopolskiego

1 458

7 252

4 963

51%

 

RPO Woj. Lubuskiego

402

2 271

1 638

45%

 

RPO Woj. Opolskiego

469

2 244

1 667

44%

 

RPO Woj. Dolnośląskiego

1 314

4 892

3 296

37%

 

RPO Woj. Łódzkiego

1 131

4 462

3 129

35%

 

RPO Woj. Mazowieckiego

1 178

3 994

2 892

35%

 

RPO Woj. Lubelskiego

1 133

4 094

3 019

34%

 

RPO Woj. Śląskiego

1 386

6 568

4 741

34%

 

RPO Woj. Podkarpackiego

1 112

4 010

2 806

33%

 

RPO Woj. Zachodniopomorskiego

566

2 772

1 976

31%

 

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego

369

2 642

2 126

28%

 

RPO Woj. Małopolskiego

1 030

4 174

3 102

27%

 

RPO Woj. Podlaskiego

428

1 586

1 156

24%

 

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego

785

1 984

1 514

22%

 

RPO Woj. Świętokrzyskiego

655

1 420

1 106

20%

 

Regionalne programy operacyjne

14 388

61 228

44 010

35%

 

RAZEM

20 563

182 943

117 330

38%

 

Programy EWT (w EUR)

118

195 277 498

159 635 192

52%

 

 Opublikowano: 2017-08-10 15:01

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.