Błędy rzeczowe. Burmistrz Olkusza domaga się sprostowania informacji o „Krwawej Środzie”

Władze Olkusza zwróciły się do Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie i do izraelskiego Yad Vashem o sprostowanie informacji o tym mieście.

Rzecz dotyczy „Krwawej Środy”, która miała miejsce w Olkuszu 31 lipca 1940 podczas II wojny światowej. Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza, powołując się na relacje świadków i opracowania naukowe, wystosował do obydwu instytucji pismo z prośbą o sprostowanie błędów merytorycznych, które znalazły się w opisie tego wydarzenia w opracowanej przez Muzeum Pamięci Holokaustu i Yad Vashem „Encyklopedii Obozów i Gett: 1933-1945 (Encyclopedia of Camps and Ghettos: 1933-1945)”.

W występującym tam haśle „Olkusz” są, zdaniem burmistrza Piaśnika, dwie poważne nieścisłości. Pierwsza, polega na tym, że Żydzi są przedstawieni w encyklopedii jako jedyne ofiary „Krwawej Środy”. „Tymczasem nie jest to prawdą” – twierdzi w swym piśmie burmistrz Piaśnik. „Podczas „Krwawej Środy” w Olkuszu byli prześladowani wszyscy mieszkańcy Olkusza, zarówno Polacy, jak i Żydzi (mężczyźni w wieku od 15 do 55 lat). O tym bezspornym fakcie świadczą relacje bezpośrednich uczestników tych tragicznych wydarzeń, jak i wszelkie opracowania naukowe” – wyjaśnia Piaśnik.

Kolejna kwestia, wymagająca według burmistrza Olkusza sprostowania, to informacja, z której wynika, że w ramach represji za zabicie niemieckiego policjanta rozstrzelano 20 Żydów. Burmistrz Piaśnik stwierdza, że to także jest nieprawdziwa wiadomość.

„16 lipca 1940 roku, w ramach represji za zabicie niemieckiego policjanta zostało rozstrzelanych 20 Polaków, w tym pięciu mieszkańców Olkusza. Lista ofiar jest doskonale znana i dostępna w opracowaniach historycznych. Zwracamy się z prośbą o poprawienie tych błędów w następnych wydaniach „Encyclopedia of Camps and Ghettos: 1933-1945” – podkreśla olkuski burmistrz.

Piaśnik zarzuca też powielanie tych błędów w opisie fotografii, znajdującej się na stronie internetowej: https://collections.ushmm.org. Zdjęcie przedstawia „Krwawą Środę”, ale z jego opisu także wynika, że jedynymi ofiarami tego wydarzenia byli Żydzi („German police stand guard over Jewish hostages assembled on the old market square of Olkusz during a reprisal action”), a nie wszyscy mieszkańcy miasta, bez względu na swą narodowość, zarówno Żydzi, jak i Polacy. Dlatego burmistrz prosi o zmianę tego tekstu.

Kolejny błąd rzeczowy w wyżej wspomnianej encyklopedii – jak przekonuje włodarz Olkusza – znajduje się w Historii zdarzeń (Event History).

„W dniu 31 lipca 1940 roku nie było w Olkuszu żadnej publicznej egzekucji 21 Żydów. Taka publiczna egzekucja miała miejsce 16 lipca 1940 roku, kiedy w ramach represji za zabicie niemieckiego policjanta zostało rozstrzelanych 20 Polaków, w tym pięciu mieszkańców Olkusza (wśród ofiar nie było Żydów). Lista ofiar jest doskonale znana i dostępna w opracowaniach historycznych” – przypomina burmistrz.

Dodając, że prawdziwa wersja wydarzeń znajduje się w opisie fotografii na stronie: https://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=0&MediaId=787.

Oprócz tego burmistrz prosi o uzupełnienie informacji znajdującej się w opisie zdjęcia „Yad Vashem Photo Archives 4613/903”, z której też wynika, że ofiarami „Krwawej środy” byli tylko Żydzi.

„O tym bezspornym fakcie świadczą relacje bezpośrednich uczestników tych tragicznych wydarzeń, jak i wszelkie opracowania naukowe. Zgodny z prawdą historyczną opis tych wydarzeń został przedstawiony na tablicy wystawy opracowanej przez Yad Vashem” – podkreśla Piaśnik.

jas/

Opublikowano: 2017-08-11 11:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.